Tag

#mitoloji

İNSAN BİR KUŞ MİSALİ

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. Sevdiğinden sonraya kalmak dilermiş  nefs-i bed Kıssa-ı nîkû-yı bûtîmâr geldi hâtıra Esat Paşa Türk kültüründe ve dünya kültürlerinde, masallarda, hikâyelerde yahut efsanelerde anlatılan hayvanların yaşamları, insanlar için ilham kaynağı olmuştur. Kültürel unsurlar içerisinde sıklıkla kullanılan hayvan imgelerinden biri de ‘kuş’ imgesidir. Hem yeri hem göğü çağrıştıran bu imge insanlık tarihinden çok daha eski bir geçmişe…

Narsisizm ve Nergis Çiçeği

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. “Öncesi hiçlikti. Sonra, varlık peyda oldu. Canlandı bir zaman; günü geldi ayaklandı, insan oldu. Söylenmeye başladı. Kendini ve dünyasını anlamak için öyküler uydurdu, anlatmaya koyuldu. Masallar anlattı, mitler yarattı, destanlar söyledi. Şüphesiz inandı. Tutkulu ideolojilere kapıldı. Yazı yazdı, sayı saydı, kuram kurdu. Baktı, düşündü, felsefe yaptı. Varlığın ardındaki mutlak hiçliği, sözün gerisindeki derin sessizliği fark…

PANİK ATAK: HER ŞEY TANRI PAN İLE BAŞLADI

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. Arkadaşlarınızla birlikte güzel bir akşam geçirdikten sonra eve geldiniz. Kendinizi günün yorgunluğunu alıp götürecek olan rahat koltuğunuza bıraktınız. Hiçbir tehlike ortamı olmadığı halde bir anda kalbiniz hızla çarpmaya başladı. Kalbinizin sesi kulaklarınızı sağır edecek kadar atarken terlemeye başladınız. Başınız dönerken acaba ben ölür müyüm sorusu tüm düşüncelerinizin önüne geçerek sizi esir aldı. Ne yapacağınızı bilmiyorsunuz.…

OEDİPUS’UN HİKAYESİ

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. Doğaya ve insana özgü hayal ürünü öyküler toplamı olan mitoloji, tıpkı bilim gibi insanın evreni ve dünyayı algılama, açıklama ve anlamlandırma çabasının bir ürünüdür (Gürel ve Muter, 2007, s.538). İnsan yaratıcılığının dışavurumu olan mitolojide yer alan semboller, anlatım kolaylığı sağlama özelliğiyle günümüz biliminde özellikle terminolojik bağlamda yoğun olarak kullanılmaktadır. Psikoloji bilim olarak tanınmadan önce de…