Tag

#kavram

Bilişsel Düzenleme ile Değişim: Bilişsel Davranışçı Terapi

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 4 Dakikadır. Bilişsel davranışçı terapi düşüncemizin, hissettiklerimiz ve davranışlarımız üzerindeki etkisini vurgulayan yapılandırılmış bir terapidir. BDT temellerini öğrenme kuramları ve bilişsel psikoloji ilkelerinden alır (Özcan ve Çelik, 2017). Fakat hangi uygulama olduğu fark etmeksizin kuramın merkezinde ‘‘öğrenme ve yeniden öğrenme’’ olgusu yer almaktadır (Türkçapar ve Sargın, 2012). Bilişsel davranışçı terapi temel ilkeleri şöyle sıralanabilir: Birey çevresinden çok…

SOSYAL HİZMET BAĞLAMINDA İNTİHAR OLGUSU- I

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 4 Dakikadır. Giriş[1] İnsanlık tarihi kadar eski bir olgu olan intihar; oranları değişmekle birlikte dünyanın her yerinde görülmektedir. İntihar en genel ifade ile bireyin ölmek amacıyla bilerek ve kasıtlı bir şekilde öz yaşamına son vermesi olarak tanımlanmaktadır (Alptekin ve Duyan, 2012; Siyez, 2006). İntihar kişiyi ve kişinin etkileşimde olduğu çevresel sistemleri etkileyen üzerinde hassasiyetle durulması gereken bir…