Tag

#kandemir

Vazgeçilmez Üçlü: Oyun, Oyuncak ve Çocuk

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 4 Dakikadır. Çoğu çocuğun oyunlarının vazgeçilmez parçası olan oyuncak; Türk Dil Kurumunun Sözlüğünde eğlenip oyalanmaya yarayan araç olarak tanımlanmaktadır. Oyun ise yetenek ve zekâ geliştirici olan, belli kuralları sahip, iyi vakit geçirmeye yarayan eğlence olarak ifade edilmektedir (“Türk Dil Kurumu”, t.y.). Çocuk gelişimi üzerinde oyunun etkisine bakıldığında ise, oyunu sadece eğlence aracı olarak görmek yetersiz kalmaktadır. Oyun…

Mutluluk Bilimi

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. İnsanoğlu var olduğu günden bu yana mutluluk arzulanan bir hazine olmuştur. Bu nedenle toplumlar mutluluğa ulaşmak için sürekli bir arayış içinde olmuşlardır. Sokrates’in ifadeleri baz alınarak kabul edilebilir ki mutluluk, varlığına ihtiyaç duyulan temel bir öz değerdir. Bu nedenledir ki, “İnsan neden mutlu olmak ister?” sorusuna cevap aramak gerekmemektedir. (Şehirli ve Taşkent, 2017). İnsanların bir…

NEDEN SINIFTA KALDIK?

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 4 Dakikadır. Her insanın ikinci yuvası olma niteliği taşıyan okul Türk Dil Kurumuna göre; her türlü eğitim ve öğretimin toplu olarak yapıldığı yer olarak tanımlanmaktadır (“Türk Dil Kurumu”, t.y.). Okullar bir ülkenin gelişmesi ve ilerlemesi için zaruri olan kurumlardır. Okul çocukların ailesinden sonra karşılaştıkları önemli sosyal çevrelerden biri olmakla birlikte öğrencilerin yaşamlarını düzenleyen kurumdur (Gömleksiz ve Özdaş,…

UTANGAÇLIK GENETİK MİDİR?

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 2 Dakikadır. “Utangaçlık yarı erdemlilik yarı günahkârlıktır.” Utangaçlık; bir insanın başkalarının yanında nasıl hissettiğini ve davrandığını etkileyen bir duygudur. Utangaçlık, toplumsal durumlarda aşırı düzeyde kaygı hissedilmesi ve yapılacak olan davranışın engellenmesini içermektedir. Kişinin değerlendirilme ve eleştirilme kaygısı yaşadığı durumlarda veya yeni oluşan ortamlarda sıkça karşımıza çıkmaktadır (Ökten, 2019). Kişilerarası ilişkilerde kişinin kendini rahatsız hissetmesi olarak ifade edilen utangaçlık;…

REDDEDERKEN BİR KEZ DAHA DÜŞÜNÜN

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. Daha önce hiç reddedildiniz mi? Evet dediğinizi duyar gibiyim. Şimdi o ana geri dönüp neler hissettiğinizi bir düşünmenizi istiyorum… Blackhart ve arkadaşları (2009) reddedilmenin geniş bir olgu olarak kullanılmasına karşı asıl anlamını; belirgin bir şekilde sosyal ilişki isteğinin geri çevrilmesi olarak tanımlamışlardır (Akt. Soylu, 2010). Bu durumda kişiye daha önce, uzun yahut kısa süreli ilişki…

FANUSTA BÜYÜYEN ÇOCUKLAR

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. “Beni öldürmeyen şey güçlendirir.” (Friedrich Nietzsche)             Bireyler “aman çocuğumuza kızmayalım, derslerde zorlamayalım, arkadaşları dışlamasın, aman şu olmasın bu olmasın” cümleleriyle çocuklarını adeta bir fanusta yetiştirmeye başlamıştır. Ebeveynler çocuklarının yaşamlarında zorluk çekmesin isterken aslında çocuklarına en büyük kötülüğü yaptığının farkına varamamaktadır. Ebeveynlerin bu şekilde davranmasıyla çocukların psikolojik dayanıklılığının gelişmesi nasıl mümkün olabilir? Bireyler hayattaki zorluklarla…

UYKUDA ÖĞRENMEK MÜMKÜN MÜ?

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. Uyku insanoğlunun yaşamak için gereksinim duyduğu temel ihtiyaçlardan biridir. Uyku, bireylerin yaşam kalitesini ve sağlığını etkileyen temel ve vazgeçilmez, günlük yaşam aktivitelerinden biri olup fizyolojik, psikolojik ve sosyal boyutları olan bir kavramdır (Karakaş ve ark., 2017). Ulusal Uyku Vakfının yaptığı araştırmalara göre kişilerin ihtiyaç duyduğu uyku süreleri şu şekilde belirlenmiştir: Bebekler (4-11 ay): 12-15 saat…