Tag

#istismar

ÇOCUKLUĞUNUZA DÖNELİM…

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. Hepimiz yaşamımızın sıkıntısız, stressiz, güllük gülistanlık geçmesini umarız. Ancak durum her zaman böyle olmaz. Zaman zaman bizi strese sokacak olaylarla karşılaşırız. Kimilerimiz çocukluk kimilerimiz yetişkinlik kimilerimiz ise yaşlılık döneminde zorlu yaşam olaylarıyla karşı karşıya kalabiliriz. Çocukluk döneminde karşılaşılan zorlu yaşam olaylarından bazılarının üzerinden uzun zaman geçmiş olsa da izleri sürmeye devam edebilir. Bu yazıda çocuklukta…

Hak Savunuculuğundan Siber Zorbalığa : F. P. A. Vakası

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. Ruh sağlığı alanı son yıllarda bu alana mensup olmayan birçok kişi tarafından yoğun istismara maruz kalmaktadır. Üniversitelerin psikolojik danışma ve rehberlik, psikoloji ve sosyal hizmet lisans programlarından mezun olan kişilerin son yıllarda iş bulma kaygıları arttıkça mesleklerine sahip çıkma konusundaki çabaları ise doğru orantılı olarak artmıştır. Bu bağlamda, ruh sağlığı yasasının çıkarılmasına yönelik son yıllarda…

Psikolektif Dergisi – Sayı – 1: İSTİSMAR

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: < 1 dakika Psikolektif dergisinin, ”İSTİSMAR” temalı 1. sayısı yayında.

Cinsel İstismarın DNA’SI

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 4 Dakikadır. Son yıllarda çocuklara yönelik olan cinsel istismar konusu her geçen gün istismar vakalarında gözlenen artışla gündemdeki yerini korumaktadır. Bu sorun, tüm kültürlerde ve toplumlarda görülmesiyle evrensel bir sorun haline gelmiştir. Dünyayı ilgilendiren cinsel istismar konusu tüm insanların ruh sağlığını ciddi anlamda etkilemekte ve travmaya neden olmaktadır. Birçok araştırma travmanın yalnızca travmatik olaya maruz kalan kişiyle…

ŞİDDET KRİMİNAL SUÇTUR!

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 2 Dakikadır. Şiddetin çocuk ruh sağlığına olan etkisi üzerine birçok araştırma yapıldığı bilinmektedir. Tüm bireylerin şiddetin olumsuz bir davranış şekli olduğu görüşünde olması ne yazık ki şiddeti yok saymamaktadır. Özellikle çocuklar üzerinde uygulanan şiddet onların ruh sağlığında önemli çöküntülere neden olmaktadır. Araştırmalara göre çocukların birtakım davranışlarını engellemek amacıyla uygulanan şiddet çocukların sağlıklı birer birey olma konusunda etkili…

Çocuk İstismarında Bildirim Süreci ve Psikososyal Destek

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 7 Dakikadır. Türkiye’de 2005 ve 2015 yılları arasında çocuk cinsel istismarı nedeniyle açılan dava sayısı 131 bin 530 (“İşte dehşete düşüren”, 2016). Ancak çocuk cinsel istismarı ile ilgili görünürlük sadece %5 seviyelerinde. Çocuk cinsel istismarının %95’i çeşitli sebeplerle görmezden geliniyor ya da hiçbir zaman tespit edilemiyor. Nitekim bireylerce olmadığı kabul edilen ya da olması mümkün gözükmeyen cinsel…

Çocuk İstismarı ve İstismar Çeşitleri

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 5 Dakikadır. Çocuk zihinsel, fiziksel ve ruhsal olarak olgunluğa erişmemiş, bakıma ve eğitime ihtiyacı olan varlıktır. 18 yaşına kadar olan her birey çocuk olarak kabul edilir. Çocuk tanımı her toplumda her etnik kültürde ve her mezhepte aynıdır. Her çocuğun sağlıklı bir birey olarak yetiştirilmesi için uygun ortam ve koşulların oluşturulması gerekir. Günümüzde çocuğun gerek fiziksel gerekse ruhsal…

Çocuk İstismarı Nasıl Önlenir?

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 4 Dakikadır. Çocuk istismarıyla ilgili, yakın zamanda yaşanan vahim olayların etkisiyle her kesimden insanın tepkisi toplanarak medyanın da katkılarıyla önemli bir kamuoyu oluşturulmuştur. Çocuk istismarı konusu tartışılırken daha çok böyle bir eylemde bulunan kişi nasıl yargılanır, hangi cezaları alır veya almalıdır gibi sonuç odaklı bir çerçeve yaratılır. Kesinlikle durumun hukuki yönü hakkında bilinçlenmek savunmaya geçilebilmesi ve alınan…