Tag

#intihargirişimi

SOSYAL HİZMET BAĞLAMINDA İNTİHAR OLGUSU- II

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. İntihar Davranışı[1] İntihar davranışına yönelik -yaygın olarak kabul edilen- bilimsel manada ilk çalışmalar Durkheim’in 1897 yılında yayımladığı “Le Suicide (İntihar)” isimli eseri ile başlamıştır. Yirminci yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren hareketlenen bilimsel faaliyetler 1950’li yıllardan itibaren ABD ve Avrupa’da açılan intiharı önleme merkezleriyle hız kazanmıştır (Alptekin, 2008). İntihar denilince genellikle ölümle sonuçlanmış intihar davranışı akla gelmektedir.…