Tag

#haksavunuculuğu

YAŞLILIKTA TEKNOLOJİ GÜVENLİĞİ

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. Klasik çağda düşünürler insancı ve akılcı değerler sistemini kuşaktan kuşağa aktarırlardı. Fakat yakın zamanda bilim ve teknolojinin süratle gelişerek kitlelere birçok kolaylıklar ve imkanlar sağlaması sonucunda, insanların yaşadığı dünya, temelli bir değişikliğe uğramıştır. Çevre şartlarını değiştiren insanın kendisi de değişmiştir (Sinanoğlu, 1972). Bilgiye ulaşmak kolaylaşmış, bu da insanoğlunu birçok şeyi bilme çabasına sürüklemiştir, daha gerçekçi…

Mesleki Hak Savunuculuğunda Ölçüyü Kaçırmak: Meslek Şovenizmi

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. İnsanların yaşamlarını sürdürebilmek, ihtiyaçlarını karşılamak için yoğun bir eğitimden sonra kazandıkları unvan olan meslek, icra edilip karşılığında belirli bir ücretin ödenmesiyle de iş olarak adlandırılır. Sanayileşme ile birlikte tarım toplumundan sanayi toplumuna geçen ülkemiz, gelişmenin artmasıyla birlikte hizmet sektöründe de büyük ilerleme kat etmiştir. Hizmet sektörünün ortaya çıkması ve gelişmesi beraberinde birçok yeni mesleğin doğuşunu…