Tag

#evlilik

TOPLUMUN MİHENK TAŞI AİLE

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 4 Dakikadır. Aile her kültürde bulunan sosyal bir kurumdur. Toplumun temelini oluşturan aile, insanlığın varoluş süreciyle birlikte ortaya çıkmış bir kurumdur. Aile tanımında farklılıklar olmakla birlikte “biyolojik ve psikolojik bağları olan; aralarında tarihsel, duygusal, ekonomik bir birliktelik olan ve kendilerini aynı evin üyeleri olarak hisseden bireylerin oluşturduğu birliktelik” olarak aileyi tanımlamak kapsayıcı olacaktır (Demirbilek, 2015). Nathan Ackerman,…

ANTROPOLOJİK BAKIŞ AÇISI İLE EVLİLİK

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. Nişan, kına gecesi, davetiyeler, gelin arabası, düğün salonu, düğün pastası, ev eşyaları, bir yastıkta kocamak… Evlilik deyince aklımıza belki bunlar belki de bunlardan çok daha fazlası gelir. Ancak evlilikler hep bu şekilde miydi? Peki evlilik insan doğasının bir gereği olarak mı doğdu yoksa tarihsel ve toplumsal koşulların dayatmasıyla mı ortaya çıktı?  Evliliğin işlevleri neler? Başlık parası…

SİZİ KARI-KOCA İLAN EDEMİYORUM

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. Türk Dil Kurumu’nun Güncel Türkçe Sözlüğünde evlenme, “erkekle kadının, aile kurmak için yasaya uygun olarak birleşmesi, izdivaç etmek” olarak tanımlanmıştır. Burada ‘yasaya uygun olmak’ ifadesi evliliğin temelini oluşturmaktadır. Evlilik için ülkemizde Türk Medeni Kanunu’nda evlenme ehliyeti ve engelleri belirtilmiştir. Evlenme ehliyetleri şunlardır: yaş, ayırt etme gücü, yasal temsilcinin izni. Evlenme engelleri ise hısımlık, önceki evlilik,…

Eşler Arası Yabancılaşma: Bir Gözden Geçirme Çalışması

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. Bu yazı, Türkiye’de eşlerin birbirine yabancılaşması ve onların bu konudaki düşüncelerini keşfetmek amacıyla Kibaroğlu ve Ersoy tarafından 2019 yılında yapılan bir nitel çalışmanın gözden geçirmesidir. Çalışma Karabük ilinde ikamet eden 12 evli kadınla yürütülmüş ve eşlerin yabancılaşmalarına neden olan faktörler açığa çıkarılmıştır. Yabancılaşmanın evlilikte sorunlara yol açtığı ve bu nedenle de araştırma konusu olduğu bilinmektedir.…

BOŞANMA VE ÇİFTLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. Çoğu insan için yıllarca hayali kurulan ve hayalin gerçekleşmesi adına aylarca belki de yıllarca emek verilen bir müessesedir, evlilik. Toplumumuzda da önem verilir; törenlerle, kutlamalarla gerçekleştirilir. Evliliği planlama sürecinde yorulan çiftler evlilik sonrasında da maddi veya manevi olarak yorulmaya devam ederler. Birbirlerine alışma süreci, evliliğin getirdiği sorumluluklar, ailelerin de işin içine dâhil olması gibi sebepler…

BİR DÖNÜM NOKTASI: EŞ SEÇİMİ

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 2 Dakikadır. Hayatımız, belirli seçimler doğrultusunda oluşan bir yoldur. İçinde doğacağımız ailemiz, dış görünüşümüz gibi bazı seçimler bize ait olmasa da hayat boyu belirli seçimler yaparak hayatımızı devam ettirmemiz beklenir. Lise kazanmak, iyi arkadaşlıklar kurmak, üniversiteye gidip istediğimiz bölümü okumak, iş sahibi olmak, eş seçmek gibi. Bu seçimlere insanın hayatındaki dönüm noktaları olarak bakabiliriz. Bu yazımda önemli…

SEVGİNİN DİLİ VAR MIDIR?

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. Aile, bir birey için çok önemli bir ortamdır. Çünkü burada kişi tüm ihtiyaçlarını karşılar; buna sevme-sevilme ve ait olma da dahil. Sevgi duygusu, insanlık kadar eskidir ve temelini aile ortamından alır. Kişinin sağlıklı bir sevgi ortamında büyümesi ileri yaşamında da sağlıklı ve mutlu bir birey olarak hayatını sürdürmesini sağlar. Türk Dil Kurumu(2011)  sevgiyi, “İnsanı bir…