Tag

#empati

ÖZGÜVENİN GELİŞİMİ

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 2 Dakikadır. Ebeveynler, çocuklarının özgüvenlerini genellikle ilkokul, ortaokul ve lise dönemlerinde sorgular ve bunu geliştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunmaya çalışırlar. Birçok gelişim alanında kritik dönem sayılan erken çocukluk döneminde özgüven gelişimi de kritiktir ve bu dönemde atılan tohumlar çocukların ileriki yaşlarında meyve vermektedir. Anne ve babaların bu dönemde çocuklarına verdiği ilgi ve sevgi ile çocukta hem aileye hem…

USLU BİR ÇOCUK OLURSAN ŞİRİNLERİ GÖREBİLİRSİN

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. Reyhan Hanım’ın kızı Ada, bir gün kalorifer peteğini çıkmayan pastel boya ile boyamış. Reyhan Hanım bunu gördüğünde morali çok bozulmuş, kendini çok kötü hissetmiş ama öfkesini de belli etmemeye çalışmış. Küçük kız annesine bakarak mutlu ve heyecanlı bir şekilde “Anne olmuş mu?” diye sormuş. Reyhan Hanım da öfkesini belli etmemeye çalışarak “Sence olmuş mu?” diye…

SOSYAL HİZMET UYGULAMALARINDA MOTİVASYONEL GÖRÜŞME TEKNİĞİNİN YANSIMALARI

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 4 Dakikadır. Kişi merkezli yaklaşımdan temellerini alan motivasyonel görüşme ailelerle, çocuklarla ve ergenlerle çalışırken uygulanabilecek etkili bir tekniktir. İş birliğini benimseyen bu teknik, mikro ve mezzo düzeyde yapılan müdahalelerde müracaatçıda istenilen davranış değişikliklerinin sağlanması açısından oldukça faydalıdır (Yıldız ve Bayat, 2018). Son zamanlarda motivasyonel görüşme tekniği sosyal hizmet uygulamalarında birçok yaklaşımın esası haline gelmiştir (Livingston, 2019). Bu…

NEDEN BU KADAR KAYGILANDIĞINI ANLAMIYORUZ!

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 2 Dakikadır. Günümüzde çocuk değiştirme anlayışı, geleneksel çocuk yetiştirme yöntemlerinden daha farklı bir boyuta ulaşmıştır. 21. yüzyıl becerilerine sahip çocukların yetiştirilmesi gerektiğini savunan eğitimciler, ailelere de bu konuda çeşitli eğitimler veriyor, çocukların daha bağımsız, yaratıcı, girişken, araştırmacı ve kaygı durumlarına karşı problem çözme becerilerine sahip olan bireyler yetiştirilmesi gerektiğini belirtmektedirler. Bu noktada eğitimcilere önemli görevler düşse de,…

Pandemiyle Yaşamak ve Empatinin Önemi

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. Alışma aşamasını çoktan geçtiğimiz ve artık git gide duyarsızlaşmaya başladığımız bir çıkmazın içindeyiz ve o çıkmazın da adı koronavirüs pandemisi. Koronavirüs salgını, dünyada ve ülkemizde binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olmakla beraber birçok insanı psikolojik, ekonomik ve sosyal olarak olumsuz bir şekilde etkilemeyi sürdürmektedir. Artık salgının ilk günlerindeki gibi yabancı ve tanımadığımız insanlardan değil; kendi…

Hak Savunuculuğundan Siber Zorbalığa : F. P. A. Vakası

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. Ruh sağlığı alanı son yıllarda bu alana mensup olmayan birçok kişi tarafından yoğun istismara maruz kalmaktadır. Üniversitelerin psikolojik danışma ve rehberlik, psikoloji ve sosyal hizmet lisans programlarından mezun olan kişilerin son yıllarda iş bulma kaygıları arttıkça mesleklerine sahip çıkma konusundaki çabaları ise doğru orantılı olarak artmıştır. Bu bağlamda, ruh sağlığı yasasının çıkarılmasına yönelik son yıllarda…

ŞEFKAT YORGUNLUĞU

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. Şefkat, insanları acı duyma ya da benzeri sıkıntılı zamanlarda bir arada tutan, değerli ve önemli bir duygudur. Şefkat duygusu empati ve saygıya göre bireyi tek ve özel olarak kabul eder (Korkmaz & Uslu, 2017). Şefkat yorgunluğuna baktığımızda literatüre çok yeni girmiş bir kavramdır. Genellikle yurtdışı kaynaklı araştırmalarda yer almaktadır. Araştırmalar çoğunlukla ‘Öz şefkat’ ve ‘Bilinçli…

YARDIM ETME DAVRANIŞI

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. İşe geç kaldığınız bir gündü. Alelacele evden çıktınız ve otobüs durağına yöneldiniz. Aklınızda patronunuza söyleyeceğiniz bahaneler varken bir yandan da iş yerine ulaşabilmek için geçecek süreyi hesaplıyorsunuz. Şehrin meydanına geldiğinizde durağın çok kalabalık olduğunu fark ettiniz. Otobüsün gelmesine yaklaşık beş dakika var. Bu sırada gözünüz, caddenin karşısında sendeleyerek yürüyen bir kadına takıldı. Kadın biraz sonra…

PEDAGOJİK DEĞERLER SERİSİ – 5

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. Pedagojik değerler serisinin geçen ay yayınlanan yazısında toplumu oluşturan her bireyin sağlıklı bir ruhsal işleyişe ve kendini gerçekleştirme yetisine sahip olması için gereken birtakım değerlerden bahsetmiştik. Bu ay da bireylerin sağlıklı bir etkileşim kurabilmeleri için gereken birtakım içsel yönelimlerden ve kişilik özelliklerinden bahsedeceğiz. Bir arada yaşayan bireylerin sağlıklı bir birliktelik ve olumlu bir iletişim kurabilmelerinde…

Etkili İletişim

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 2 Dakikadır. İletişim yadsınamaz bir ihtiyaçtır. Fizyolojik ihtiyaçların karşılanmaması durumunda bedensel yapıda ortaya çıkan bozukluklar gibi varoluşsal ihtiyaçların karşılanmaması durumunda da bireyin ruhsal yapısında çeşitli bozukluklar ortaya çıkmaktadır. Sağlıklı bir iletişim kurabilmek her alanda önemlidir; ancak iletişim becerilerinin öğrenildiği aile ve eğitim temeldedir. Ailenin çocuğuna yönelik tutumları hem çocuğun kişiliği üzerinde hem de iletişim becerilerinin gelişiminde etkili…