Tag

#ebeveyn

BAK ŞİMDİ SANA NE ÇİZCEM!…

Resim; çocuğun iç dünyasının, hayal gücünün, dışa aktarımı ve kendini ifade etme biçimi olarak açıklanabilir. Başka bir ifade ile resim, çocuğun fiziksel, zihinsel, gelişimsel dönemlerine dair ipuçları barındıran bir yöntemdir denilebilir. Çocuklar, çizdikleri resimlerde kullandıkları renkler, çizgiler ve kağıdı kullanım şekilleri ile iç dünyalarındaki imgeleri somut hale getirirler. Resim yapmak, çocuk için kelimelerden daha güçlü…

Ebeveynlerde Tükenmişlik

Tükenmişlik; duygusal talepler gerektiren durumlara uzun süre maruz kalmanın neden olduğu fiziksel, duygusal ve zihinsel tükenme durumu olarak tanımlanmaktadır (Tatlılıoğlu, 2019). İlk olarak mesleki bir tehlikenin göstergesi olarak tanımlanan “tükenmişlik” kavramı zamanla çeşitli roller üzerinden incelenmiştir; bu rollerden birisi de ebeveyn rolüdür. Aileye yeni bir üyenin katılması ile yaşanılan mutlulukla birlikte; anne-baba rolünün gerektirdiği sorumluluk artışı,…

ÇOCUKLAR ve KORONAVİRÜS

İnsanlık tarihi boyunca, dünya gündemini aniden değiştiren ve tüm insanlığı ilgilendiren sağlık sorunları ortaya çıkmıştır. Tarih boyunca salgın hastalıklar insanlar için en büyük korkuların başında gelmektedir. Geçmişte toplu ölümlere yol açan bulaşıcı ve salgın hastalıkların, büyük acıların yaşanmasına neden olduğu bilinmektedir. Virüs korkusu, insanların hayatının seyrini değiştiren davranışlardan biri olarak görülmektedir (Ruh Sağlığı Derneği, 2020).…

Helikopter Ebeveynlik

Küçük bir çocuk, annesini tanımlarken şunu söylemiş “Annem, tıpkı bir helikopter gibi sürekli başımın etrafında dönmekte”… “Helikopter Ebeveyn” kavramı dünyaca ünlü Psikoterapist Haim Ginott’un literatüre kazandırdığı bir kavram olarak karşımıza çıkar. Annesini sürekli başının üzerinde dönen bir helikoptere benzeten küçük bir çocuğun bu tanımı kavramın adını belirlemiştir. Anne ve babalar abartılı bir ebeveyn sorumluluğu içinde anlamsız bir…

ANNEEE ÇİŞİM GELDİİİ!!!

Tuvalet eğitimi çocuğun karşılaması gereken en temel ihtiyaçlarından biridir ve ilerleyen yaşla birlikte ebeveynlerine bağımlılıkları azalan çocuklar bu beceriyi kazanmak için bir süreçten geçerler. Bu süreç ebeveyn tutumlarıyla doğrudan ilişkili olabildiği gibi çocuğun gelişimsel farklılıklarına göre de değişkenlik gösterebilir. Tuvalet eğitimini verecek olan ebeveynlerin yapması gereken çocuğun ihtiyacını karşılamak değil, ihtiyacını karşılamaya yardımcı olmaktır. Bu…

CİNSEL GELİŞİM VE CİNSEL EĞİTİM 1

Okul öncesi dönemi gelişimin her alanında davranış, tutum ve beceri ediniminde kritik bir dönemdir. Kendini tanıma, öz bakım, cinsel kimlik kazanma, sosyal kuralları öğrenme, duyguları tanıma ve ifade etme, kişiler arası ilişkiler geliştirme gibi birçok bilgi ve beceri yaşamın ilk altı yılını kapsayan bu dönemde kazanılmaktadır (Özgün, 2017). Bu dönemde gelişimin her alanında olduğu gibi…

ACABA ÇOCUĞUM “ŞEY” Mİ? ÇOCUKLARDA CİNSEL KİMLİK KARMAŞASI

Günümüzde sosyal medyanın hayatımıza çokça girmesi, toplumun değişmesi, kültürel etkileşimin artması, farklı yönelim ve tercihleri olan bireylerin sosyal medyada çokça karşımıza çıkması gibi çeşitli etkenler ailelerde bir korku durumu oluşturdu. Acaba çocuğum şey mi? İsmini bile söylemeye korktuğumuz bu kavram geleneksel Türk ailelerinde kesinlikle konuşulmamakta; ayıp, günah olarak görülmektedir. Cinsel eğitim ve davranışlar yok sayılmaktadır.…

ÜSTÜN ZEKALI BİREYLERİ KAZANMAK

“Dehanın yüzde biri ilham, yüzde doksan dokuzu terdir.’’ – Thomas Alva Edison Zekâ, akıl, üstün zekâ veya üstün yetenek gibi kavramlar geçmişten günümüze en çok tartışılan konulardan biri olmuştur. Farklı kültürlerin zekayı algılayış biçimleri değişmekteyken, farklı kuramların da zekayı tanımlamaları değişmektedir. Bu sebeple üstün zekâ da çeşitli tanımlamalara sahip olan ve kültürlere göre farklılık gösteren bir…

ÇOCUKLARDA SORUMLULUK KAZANIMI

Ailelerin sıklıkla yakındığı durumların başında sorumsuzluk gelir. Oyuncaklarını toplamıyor! Dişlerini fırçalamıyor! Ödevlerini kaybediyor, yapmıyor! vb. Aileler, burada çocuklarının sorumsuz davranışlarından yakınmaktadırlar. Peki nedir bu sorumluluk? Sorumluluk, erken çocukluk döneminden başlayarak çocuğun yaşına, cinsiyetine ve gelişim düzeyine uygun olarak görevlerini yerine getirmesidir (Yavuzer 2000; Akt., Calp ve Aydın, 2019). Çocuğu sosyal hayata hazırlayacak olan değer eğitiminin…

AMA O SENİN KARDEŞİN…

Kardeşler arasındaki kıskançlık genel olarak 2-6 yaş arasında kendini gösteren çocuğun kendini dünyanın merkezinde hissettiği ve paylaşma duygusunun henüz gelişmediği bir dönemde görülür. Çocuk, kardeşinin doğmasıyla birlikte ebeveynlerini paylaşmak istemez. Kardeşinin varlığını kendini tehlikede hissettirecek bir tehdit olarak görerek yoğun kaygı ve korku duyguları yaşayabilir. Kardeş kıskançlığını oluşturan ortam toplumdur ve çocuğun sevdiği bireyleri kapsar…