Tag

#duygusal

ÇOCUKLARIN YAŞANTISAL SÜREÇLERLE ÖĞRENMELERİ

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. Yaratıcı drama, kişilerin kendi yaşantısal süreçlerini kullanmalarına ve yaşamı deneyimlemelerine imkan sağlar. Yaratıcı drama, çocukların oyunlarında görülen katılımcının sanatsal duyarlılığını, kendisi, başkaları ve dünya hakkındaki bilincini artıran ve her çocuğun hayal gücünü geliştiren bir öğrenme aracıdır. Yaratıcı drama, bir grup etkinliğidir. Öğrenme sürecine çocuğun etkin şekilde katılabilmesi için, duyularını, düş gücünü, imgeleme yetisini devreye sokar…

Duygu Dünyasına Bir Yolculuk : Duygusal Zeka

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 2 Dakikadır.  ‘’Duygular insan yaşamını her yönden önemli ölçüde etkileyebilecek güce sahiptir.’’ Duygusal zekâ gelişimi bireyin; başkalarının duygularını anlama ve doğru tepkiler oluşturma, sosyal ilişkilerinde doyum sağlama, olumsuz duygu durumlarıyla başa çıkabilme, sahip olunan potansiyeli üst düzeyde ortaya çıkarma gibi kazanımlar elde etmesiyle doğrudan ilişkilidir (Büyükbiçer, 2019). Goleman tarafından öğrenilebilir ve geliştirilebilir bir zekâ olarak vurgulanan duygusal…

Duygusal Beslenme ve Beden İlişkisi

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. Duygusal beslenme, psikolojik olarak acı çekenlerin fiziksel açlık yaşamadıklarında bile stresli, zor duygulara yemek yiyerek cevap verme eğilimidir. Duygusal yeme veya duygusal açlık, genellikle minimum besin değeri olan yüksek kalorili veya yüksek karbonhidratlı gıdalar ile giderilmeye çalışılır. Duygu durumları, hayatta alınan kararları, yapılan davranışları veya seçimleri etkilediği gibi kişinin iştahını ve açlığını belirleyen temel psikolojik…

Duygusal Manipülasyon ve Gaslighting

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. Bireyler yaşamlarındaki davranışlarından ve hareketlerinden kendileri sorumludur. Bir kavgaya karışırsa veya kurallara uymamışsa (toplum tarafından fikir birliğine varılmış ahlaki, sosyal kurallar ve yasalar ile belirtilmiş yasaklar) tek başına cezalandırılır. Bir iyilik yapmışsa yine aynı şekilde tek başına ödüllendirilir veya takdir edilir. Çoğu insan karar verme sürecinde kendi hür iradesinin rol oynadığını düşünse de çevrenin, arkadaşlarının…

Kişiler Arası İlişkilerin Beyni: Duygusal Zekâ

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. Zekâ; algılama, ayırt etme, mantık, muhakeme, problem çözme, soyut düşünebilme gibi birçok zihinsel yeteneğin kullanılması şeklinde daha çok bilişsel boyutu ile öne çıkmaktadır. Ancak zekanın yalnızca bilişsel boyutu bulunmamaktadır; salt düşünme faaliyetinden farklı olarak hisseden bir zihnimiz de vardır. Zekanın bilişsel boyutunun büyük bir bölümü genler aracılığı ile aktarılmaktadır. “Kalıtımla gelen zekâ düzeyi, duygusal algılar…