Tag

#davranış

ALIŞKANLIK MI YOKSA TİK Mİ?

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 2 Dakikadır. Çocuklarda görülen; sürekli tekrarlanan, istem dışı, amaca yönelik olmayan, ancak baskılanabilen göz kırpma, burun çekme, boğazını temizleme gibi garip hareket ve ses çıkarmalar, tik olarak ifade edilir. Tikler sıklıkla çocuk ve ergen yaş dönemlerinde başlar. En sık görüldüğü yaşlar ise 7-12 arasındadır. Çocuklarda en çok görülen tikleri de şöyle sıralayabiliriz: göz kırpma, bazı vücut hareketlerinin…

HİSSİYAT KÖRLÜĞÜ; KENDİNE VE ÇEVREYE YABANCILAŞMA

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. Sen şeklindeki yaydan bir ok fırladı. Ten duvarından geçerek yüreğe dayandı. Kaldı ten ile öz arasında. İnsanoğlu biyolojik, psikolojik ve sosyal bir varlıktır. İhtiyaçlarını ve isteklerini karşılamak için toplu halde yaşamaya gereksinim duyar. Bu iletişim süreci insanı diğer tüm varlıklardan ayıran en önemli özelliklerinden biridir. Toplu halde yaşamaya ihtiyaç duyan fertlerin günlük yaşamında sağlıklı, dengeli…

MODERN DÜNYANIN MODERN EBEVEYNLİK SORUNU: KAR KÜREYİCİLİK

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 2 Dakikadır. Değişen dünya düzeniyle beraber ebeveynlerin çocuk yetiştirme modellerinde de değişim gözlenmektedir. Çocuk yetiştirmede yeni kavramlar ve terimler ortaya çıkmakla beraber ebeveynlerin tutum ve davranışları yeni kavramlar üzerinden şekillenmektedir. Modern dünyanın ebeveyn sorunlarından olan bu kavramlardan bir tanesi kar küreyiciliktir. Kar küreyicilik ifadesi, çocuklarının önüne çıkan her engeli kaldıran ve çocukların karşılaştığı her sorunu çözmeye çalışan…

ŞAMANİZMİ ANLAMAYA ÇALIŞMAK

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır.   “.. bilinçdışı, sımsıkı sarıldığım bilinçli inancımı yarıp geçti.” Rollo May Üniversite sıralarında Jung ile birlikte duyduğum bir kavram olan şamanizm, tarihsel olarak psikolojiyi yakından ilgilendiriyordu. Ancak hakkında bildiklerim belli belirsiz söylemlerdi. Araştırma aşamasına geldiğimde fark ettim ki aslında birçok bilinmeyenli denklem gibi hala çözülmemiş yanları var. Çözülen yanlarında neler var hep birlikte bakalım. Şaman terimi,…

SOSYAL PSİKOLOJİ PENCERESİNDEN TASARIM ODAKLI DÜŞÜNME

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 4 Dakikadır. ‘Tüm kararlar gibi tasarım kararı da insan psikolojisine bağlıdır.’” -David Schonthal Tasarım odaklı düşünme, teknolojik imkanlar dahilinde, ekonomik açıdan gerçekleşebilir olanla insanın istediğini bir araya getiren yaklaşımdır. Bu yaklaşım karmaşık problemleri son derece kullanıcı merkezli bir şekilde çözmekle ilgilenen hem bir ideoloji hem de bir süreci içermektedir. İnsan kaynaklarından mühendisliğe kadar birçok alanda kullanılan Tasarım…

USLU BİR ÇOCUK OLURSAN ŞİRİNLERİ GÖREBİLİRSİN

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. Reyhan Hanım’ın kızı Ada, bir gün kalorifer peteğini çıkmayan pastel boya ile boyamış. Reyhan Hanım bunu gördüğünde morali çok bozulmuş, kendini çok kötü hissetmiş ama öfkesini de belli etmemeye çalışmış. Küçük kız annesine bakarak mutlu ve heyecanlı bir şekilde “Anne olmuş mu?” diye sormuş. Reyhan Hanım da öfkesini belli etmemeye çalışarak “Sence olmuş mu?” diye…

Kişiliğin En Büyük Mimarları: Anne ve Baba

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. Kişilik gelişimi ve yapılanmasında temel, çocukluk döneminde atılır! Çocuk yetiştirme anne karnında başlar. Bebekken şekillenir. Anne baba tutumları, anne babanın çocuğunu yetiştirirken kullandığı tutum, davranış ve yöntemlerin bütünüdür. Benimsediğiniz tutum ve davranışlar çocuğunuzun psikolojik gelişimi açısından çok büyük önem taşımaktadır. İşte en sık karşılaştığımız anne baba tutumları ve çocuklar üzerindeki etkileri… ÇOCUK EĞİTİMİ İLE İLGİLİ…

ÖDÜLLE CEZALANDIRILMAK

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 2 Dakikadır. Günümüz eğitim sisteminde ödüllendirmeler ve cezalandırmalar, belirli davranış kalıplarını öğretmeye çalışırken sıklıkla başvurulan disiplin yöntemlerindendir. Yalnızca eğitim sisteminde değil ebeveynlerin de çocukların davranışlarını şekillendirmek amacıyla uyguladıkları bilinçli veya bilinçsiz ödül ve ceza sistemleri vardır. Ödül, istendik davranışları pekiştirmeye yarayan fakat bir koşula bağlı olarak verilen etkinliktir. Ceza ise bırakmayı tanımlayan her tür sınırlama ve yasaklamayı…

Eğitim Hayatında Kişilik Oluşumunu Etkileyen Kritik Süreçler

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. Eğitim hayatı; çocukluk, ergenlik, yetişkinliğin başları gibi kişiliğin oluştuğu kritik dönemleri kapsayan önemli bir süreçtir. Çocuklar sosyal hayatı anlamaya çalışıp sosyal sistem içinde kim olduklarını bulmaya çalışırken geçtikleri krizler ve karşılaşılan zorbalık gibi durumlar karakteri ve eğitim hayatından sonraki tüm hayatı etkileyebilecek ve önemsenmesi gereken konulardır. Eğitim, insanın fiziksel ve psikolojik olarak pek çok gelişim…

Tersine Alışkanlık Kazandırma Nedir ve Nerelerde Uygulanır?

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. Tersine alışkanlık kazandırma (Habit Reversal Training – HRT), Davranışçı Terapi uygulamalarından biridir. Anksiyete bozukluklarında, dürtü kontrolü bozukluklarında, tiklerde ve kompülsiyonlarda etkili olarak uygulanmaktadır. Amaç kendine zarar verici dürtüleri fark edip durdurmaya ve değiştirmeye çalışmaktır. Tersine alışkanlık kazandırma yöntemi 1973 yılında Azrin ve Nunn tarafından geliştirilmiştir. Tersine alışkanlık kazandırmanın temel prensipleri;…