Tag

#danışan

Danışanın uzman konumu: ÇOPD

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. Terapistler danışanlarının getirdiği problem hakkındaki uçsuz bucaksız bilgiler denizinde kayboldukları zaman çözümü bulmakta zorlanırlar. Danışanlar sanki terapistin çözüm yolunu bulmasını istemezler. Çözüm odaklı terapi birçok geleneksel yaklaşım gibi sorunu çözmeye odaklanmak yerine, tamamen çözüme odaklanır. Terapistin görevi çözüm yolları ve gerçekçi hedefler konusunda danışanla iş birliği yapmaktır (Selekman, 2005; Akt. Güner, 2018). Aynı şekilde Bertolino…

SEÇİYORSAM SORUMLUYUM

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. Gerçeklik yaklaşımı William Glasser tarafından 1960’lı yıllarda geliştirilen Glasser’in psikiyatrinin üç R’si olarak ifade ettiği gerçekçilik (realism), sorumluluk (responsibility), doğru ve yanlış (right and wrong) üzerinde odaklanması nedeniyle geleneksel psikiyatri, psikanaliz ve psikoterapi yöntemlerinden farklı bir terapi yöntemidir. Terapötik süreçte temel hedef; ait olma, sevme sevilme, güçlü olma, kendini değerli görme, kendi istek ve ihtiyaçları…