Tag

#çözümodaklı

Danışanın uzman konumu: ÇOPD

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. Terapistler danışanlarının getirdiği problem hakkındaki uçsuz bucaksız bilgiler denizinde kayboldukları zaman çözümü bulmakta zorlanırlar. Danışanlar sanki terapistin çözüm yolunu bulmasını istemezler. Çözüm odaklı terapi birçok geleneksel yaklaşım gibi sorunu çözmeye odaklanmak yerine, tamamen çözüme odaklanır. Terapistin görevi çözüm yolları ve gerçekçi hedefler konusunda danışanla iş birliği yapmaktır (Selekman, 2005; Akt. Güner, 2018). Aynı şekilde Bertolino…

Okullarda Çözüm Odaklı Psikolojik Danışma Yaklaşımının Kullanımı

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 4 Dakikadır. Düşünün ki üniversiteden okul psikolojik danışmanı olarak mezun oldunuz ve öğrencilerinize psikolojik danışma hizmetleri konusundaki etkililiğinizi göstermeye çok istekliniz. Aradan bir yıl geçti ve resim bulandı. Çünkü okulda ilgilenmeniz gereken öğrencilerin sayısı oldukça fazla ve hepsine ulaşıp gerekli hizmetleri sağlama durumunuz güçleşmekte. Ancak bu mesleği yaparken amaçlarınızdan birisi de öğrencilerinizle danışma yapmaktı ama hayal kırıklığına…

FARZ ET Kİ BİR MUCİZE GERÇEKLEŞTİ

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. Neye odaklanırsan onu daha fazla görürsün ilkesinden yola çıkan çözüm odaklı kısa süreli danışma yaklaşımı problemler yerine çözüme odaklanması, birkaç görüşmede problemlerin çözümüne yardımcı olmasından dolayı umut veren bir yaklaşımdır. Bu yaklaşımın temel amacı, danışanın “sorun üzerinde konuşmak” yerine “çözüm üzerinde konuşmak” yöntemini uygulamasına yardımcı olmaktır (Ünal, 2020). Bunu kolaylaştırmak için bir dizi tekniğin geliştirildiği…

ÇÖZÜM ORALARDA BİR YERDE

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. Çözüm odaklı danışma yaklaşımı; klinik uygulama olarak Toplum Ruh Sağlığı hareketi ile birlikte başlayan ve Milton H. Ericson’un öncülüğünde gelişen bir tedavi yöntemidir. Çözüm odaklı danışma, “çözülmesi gereken sorun” üzerinde yoğunlaştığı için sıklıkla “sorun çözme terapisi” olarak bilinir(Doğan, 1999). Çözüm odaklı model başlangıçtan insanın doğal birtakım öz-kaynaklarla donanık olduğu şeklinde formüle edilen Eriksonian görüşün geçerliliğini…