Tag

#çocukgelişim

TOPLUMSAL CİNSİYET OLGUSUYLA BÜYÜYEN ÇOCUKLAR

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. Toplumsal cinsiyet, kadının ve erkeğin sosyal olarak belirlenen rol ve sorumluluklarını ifade eder (Akın, 2007). Çocukların bu rol ve sorumlulukları öğrendiği en önemli dönem ise çocukluk dönemidir. Çocuk küçük yaşlardan itibaren çeşitli dış uyaranlarla cinsiyetlerine uygun davranışları sergileyerek erkek ve kız olarak yapılandırılır.  Çocuğun toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin kalıp yargılarını öğrendiği ilk yer ailedir. Günlük…

EBEVEYNLERİN “YEMEK YE!” BASKISI

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. Günlük hayatta, evde ya da komşuda hepimizin çoğunlukla karşılaştığı bir manzara vardır. Elinde kaşıkla çocuğun peşinden koşan, çocuğa zorla yemek yedirmeye çalışan annelerle karşılaşırız. Ebeveynlerden özellikle de annelerden, “Çocuğum yemek yemiyor, çocuğum zayıfladı.” gibi cümlelerle çocuklarının iştahsızlığından yakındıklarını duyarız. Yeme davranışı çocuğun bireysel yapısı, sağlığı, çocuk ve ailenin duygusal durumu, ailenin çocuk gelişimi hakkındaki bilgisi,…

“ DUYMAK DİNLEMEK MİDİR? ”

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 2 Dakikadır. Bütün anne babalardan: “Çocuğum beni dinlemiyor, ne desem tersini yapıyor.” tarzında cümleler duyarız. Peki, siz çocuğunuzu dinliyor musunuz?  İletişimin en önemli becerilerinden biri dinlemektir. Ancak çoğu ebeveyn maalesef çocuğu duymasına rağmen dinlemiyor. Aslında biz yetişkinler için dinlenmek önemlidir. Hatta günlük hayatta biri bizi dinlemediğinde ne kadar rahatsız oluruz. Ne gariptir ki başkasından beklediğimiz özeni çocuklara…

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK 2

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. Geçen ay yayımlanan Suça Sürüklenen Çocuk adlı yazımızda çocuk suçluluğunun ülkemiz hukuk sistemindeki tanımına ve çocukları suça iten nedenlere yer vermiştik. Bu yazımız serinin devamıdır. Aile, insana yalnızca biyolojik varlığını değil, insan olmanın bütün niteliklerini de kazandıran son derece önemli bir kurumdur. Çocuğun suç davranışına yönelmemesi için aile en büyük rolü üstlenmelidir. Çocuk, toplumsallaşma sürecini…

SUS! KOMŞUNUN ÇOCUĞU ‘’MOTHER’’ DİYOR!

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. ‘’Kıyaslama sevgisizliktir; kıyaslanan çocuğun ruhu zehirlenir.’’ Doğan Cüceloğlu “Milletin çocuğu hiç senin gibi yapıyor mu, onun bütün notları iyi senin niye olmuyor, Eymen annesini babasını hiç üzmüyor, neden Merve kadar başarılı olamıyorsun, hiç ablana çekmemişsin…” ve benzeri bitmek bilmez kıyaslama cümleleri! Yoksa siz de çocuğunuza aynı şekilde yaklaşıyor musunuz? Onu başkalarının çocuklarıyla ya da kardeşleriyle…

HERKESİN DİSİPLİNİ KENDİNE

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. “Kızım dersin başladı, hadi derse!” “Oğlum odanı topladın mı?” “Oyuncakları toplama zamanııı.” Bu cümleleri ebeveynlerin ağzından sık sık duyuyoruz. Bazı çocuklar gün içerisinde yapmaları gereken birtakım sorumlulukların bilincinde olarak bunları yerine getirirken bazı çocuklar ise ya sorumlulukların farkında olmuyorlar ya da yapmaları için başkalarının hatırlatmalarını bekliyorlar. Başkaları söylemeden sorumluluklarını yerine getiren çocukların öz disiplin becerilerinin…

ÖCÜLER NEREDE SAKLANIR?

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. Korku, bireyin yaşantılarında meydana gelen değişimler sonucu hissettiği bir duygudur. Korku duygusu tehlikeyi içinde barındıran bir duygudur. Büyüklerde olduğu gibi çocuklar açısından korku duygusu normal gelişim seyri içinde yoğun olarak hissedilebilir. Bu duygunun temelinde tehdit altında olma ve kendini güvende hissedememe olabilir.  Korkunun ortaya çıkmasının en önemli nedeni öğrenilen bir duygu olmasıdır. Bu duyguya verilen…

YETİŞTİRME YURTLARI GERÇEKTEN YETİŞTİRİYOR MU?

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. Çocuk gelişiminde ailenin rolü büyük bir öneme sahiptir. Özellikle yaşamın ilk yıllarında anne-bebek ilişkisi bireyin hayatını çeşitli şekillerle etkileyebilmektedir. Çocuğun bir aile ortamında büyümesi ruhsal gelişimine olumlu yönde katkı sağlamaktadır. Fakat tüm çocuklar aynı şartlar altında dünyaya gelmemektedir. Bazı çocuklar anne-babasını hiç tanıyamadan onlardan ayrı büyümüş bazıları ise tanısa bile çeşitli sebeplerden dolayı ayrı büyümek…

ÖZGÜVENİN TEMELLERİ

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. Özgüven kelimesine baktığımızda karşımıza çıkan ilk kavram aslında öz’dür yani benlik. Benlik kavramı, bireyin kişiliğine ilişkin düşünceleri, kendini algılayış biçimi, kişiliği yönlendiren, biçimlendiren bir öğedir (Aslan, 1992).  Benlik bireyin doğuştan getirilen gizil güçlerinin çevrenin de etkisiyle oluşan dinamik bir yapıdır. Yani doğumla başlar ve bedensel, ruhsal ve toplumsal gelişmelerin etkisiyle devam eder. Birey, doğduğu andan…

EĞİTİMDE CEZA

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. Ülkemizde yıllardır farklı eğitim politikaları uygulanmaktadır. Geçmişte fiziksel veya psikolojik cezaya yer verilirken artık cezaların çoğu okullarda yasaklanmıştır. Bu durum, eğitimciler arasında bazı ayrılıklara sebep olmuştur. Bazı eğitimciler cezanın eğitimde yeri olmayacağını savunurken bazı eğitimcilerse otoritenin özellikle cezayla sağlanabileceğini savunmuşlardır. Böylece okullarda uygulanan cezanın disipline etkisi gerek günlük yaşamda gerekse akademik boyutta sorgulanmıştır. Ceza, istenilmeyen…