Tag

#bireymerkezli

“İHTİYAÇLAR HİYERARŞİSİ 2.0”

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. Abraham Maslow tarafından 1943 yılında oluşturulan İhtiyaçlar Hiyerarşisi incelendiğinde literatüre giriş hikâyesinde psikoloğun klinik ortamda yaptığı araştırma sonuçları yer almaktadır. Bireyin yaşamı boyunca her anında ihtiyaçlarının olması ve ihtiyaçları doğrultusunda hedefler koyması hiyerarşinin teorik düzenini oluşturmuştur. İhtiyaçlar kategorilere ve basamaklara ayrılmıştır. Hiyerarşi içerisinde bir üst basamağa geçen bireyin alttaki basamaktan yeterli düzeyde ihtiyaçlarını karşılıyor olması…

KOŞULSUZ KABUL İLE DEĞİŞİM

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. Birey merkezli terapi yaklaşımının çarpıcı ve radikal olduğunu ileri süren Carl Rogers, diğer psikoterapi yaklaşımlarının terapi için gerekli gördüğü birçok faktörü önemsiz sayarak yeni bir terapi anlayışı geliştirmiştir. Bu çabaları eleştirileri beraberinde getirse de günümüzde birey merkezli terapi yaklaşımının ilkeleri tüm yaklaşımlara göre danışma sürecinin önemli unsurlarıdır. Birey merkezli yaklaşıma göre danışma sürecini ele almak…

ROGERS -GÜÇ BİZ MİYİZ?-

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. Birey merkezli terapi, Carl Ransom Rogers’ın (1902–1987) bir eseridir ve varoluşçu terapi gibi insancıl yaklaşımların bir koludur. İnsanın özünde iyi olduğu şeklinde temel önermesi birey merkezli terapinin en belirleyici özelliğidir. Üç farklı dönemden geçerek son aşamada birey merkezli terapi ismini almıştır(Murdock, 2016). Carl Ransom Rogers’ın aile ortamı; her bireyin eşit ölçüde saygı gördüğü, dini ve…