Tag

#benlikkurgusu

Bir Kültürel Psikoloji Kavramı: Benlik Kurgusu

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. Psikolojide benlik oluşumuna dair farklı teoriler bulunsa da kültürel olarak benlik kurgusu kavramı ilk defa Markus ve Kitayama tarafından ortaya atılmıştır (Cross, Hardin ve Gercek-Swing, 2010). Benlik kurgusu; farklı kültürlerdeki insanların, benliklerini farklı konseptleri temel alarak geliştirdiğine dayanmaktadır. Benlik kurgusu bireylerin kendilerini başkaları ile ilişki içinde nasıl gördükleri olarak tanımlanabilir(Cross, Hardin ve Gercek-Swing, 2010). Benlik;…