Tag

#belirti

‘‘Çocukluklarda Depresyon Olur Mu Hiç?’’ Demeyin!

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. Depresyon kelimesinin kökeni Latincedeki depressus kelimesinden gelir ve anlamı bastırmak, sıkıştırmak demektir. Depresyon, hayattan zevk alamama, umutsuzluk, karasızlık, ilgi ve istek kaybı, benlik saygısında azalma şeklinde kendini gösteren duygu durumuna denir (Alper, Bayraktar ve Karaçam, 1997; Akt. Öğretir, 2015 ). Çocukluk depresyonu, yetişkinlerde sıklıkla görülen bir duygu durum bozukluğu olmakla birlikte çocuklarda da nadiren görülmektedir.…

Psikoz Semptomlarını Tanımak

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. Gerçeklik algısının bozulmasıyla beraber neyin gerçek olduğunu ayırt edememe durumuna psikoz denir. Biyopsikososyal yatkınlıkla beraber travmatik yaşam olayları, elverişsiz çevre ve izolasyon psikoz oluşumuna neden olmaktadır (Garety, Kuipers,Fowler, Freeman ve Bebbington, 2001). Organik ve inorganik olmak üzere iki çeşit psikoz vardır. Beyin tümörü, hormon dengesizliği, ileri seviye Alzheimer gibi belli bir fizyolojik temeli olan psikozlar…