Tag

#bdt

KİME DANIŞTIĞINA DİKKAT ET

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. Bilişsel Davranışçı Terapiler (BDT) günümüzde psikoterapi alanında en önde gelen yaklaşımlardan birisi haline gelmiştir. Bu psikoterapi türü tarihsel anlamda insanlığın ortaklaşa ulaştığı birtakım ortak noktaları içermenin yanı sıra bilimsel ve deneysel bilgiyi de psikoterapi pratiğine sokmayı başarmıştır (Özdel, 2015). Tarihsel kökenleri arasında Stoacılık, Kantçı felsefe gibi çeşitli akımlar yer alan bu yaklaşım günümüzde de doğu…

Bilişsel Düzenleme ile Değişim: Bilişsel Davranışçı Terapi

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 4 Dakikadır. Bilişsel davranışçı terapi düşüncemizin, hissettiklerimiz ve davranışlarımız üzerindeki etkisini vurgulayan yapılandırılmış bir terapidir. BDT temellerini öğrenme kuramları ve bilişsel psikoloji ilkelerinden alır (Özcan ve Çelik, 2017). Fakat hangi uygulama olduğu fark etmeksizin kuramın merkezinde ‘‘öğrenme ve yeniden öğrenme’’ olgusu yer almaktadır (Türkçapar ve Sargın, 2012). Bilişsel davranışçı terapi temel ilkeleri şöyle sıralanabilir: Birey çevresinden çok…

ALGILARININ KONTROLÜ SENİN ELİNDE: BDT

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. Bilişsel-davranışçı terapi, bilişsel ve davranışçı terapilerin temel ilke ve tekniklerinin bütünleştirilmesiyle gelişen bir kuramdır. Terapi sürecinde ise bilişsel tekniklerle davranışçı teknikler birlikte kullanılmaktadır. Bilişsel-davranışçı terapi, tıpkı bilişsel terapilerde olduğu gibi zaman sınırlı, probleme yönelik, hem terapistin hem de danışanın aktif katılımını gerektiren, eğitim odaklı ve psikolojik gelişimi hedefleyen bir terapötik süreci esas almaktadır (Karahan ve…

Diyalektik Terapi ile Griyi Keşfetmek

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 4 Dakikadır. Kişilik bozuklukları, günden güne insanların bilinçlenmeye başladığı ve farkındalık kazandığı bir konudur. Günlük hayattan alınan verimi düşüren, ilişkilerimizde sorunlara yol açan ve benlik çatışması içine sokan kişilik bozukluklarının birçok çeşidi vardır. En belirgin ve en yaygın şekilde gözlemlenebilen kişilik bozukluklarından biri ise Sınırda Kişilik Bozukluğudur. Sınırda Kişilik Bozukluğu yoğun dürtüsellik, duygu durumdaki ve kişiler arası…

Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT)

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. Davranışçılık akımıyla gelen koşullanmaya dayalı geleneksel terapiler ve Bilişsel Davranışçı Terapilerden sonra Kabul ve Kararlılık Terapisi, üçüncü dalga Davranışcı Terapilerden biri olarak kabul edilir (Hayes, Luoma, Bond, Masuda, & Lillis, 2006). Orijinali Acceptance and Commitment Therapy olarak geçmekte ve Tükçe’de de kısaltması ACT olarak kullanılmaktadır. Temelleri ortak olsa da; Bilişsel Davranışçı Terapi(BDT) işlevsiz veya çarpık…

Agorafobi

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. Korku ve kaygı duygularını gelişim süreci içerisinde değerlendirdiğimizde korkunun yaşla birlikte azalan doğal bir duygu olduğunu söyleyebiliriz. Bebeklikte daha çok yabancı kişilere ya da hayvanlara yönelik olan korku, çocuklukta hayaletlerden korkma, ergenlikte ise sosyal konulardan korkma ya da agorafobi şeklini alabilmektedir. Çocukluk çağı korkularının on yaş sonrasında azaldığı bilinmektedir. Bu nedenle belli bir dönemde korkuların…