Tag

#Alzheimer

ALZHEİMER HASTASIYLA YAŞAMAK 2: UYGUN MÜDAHALE YAKLAŞIMLARI

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 4 Dakikadır. Alzheimer, bellek kapasitelerinde gerçekleşen azalmalar, mantıklı düşünme, öğrenme ve iletişim kurabilme yeteneklerindeki bozulmalar gibi semptomlarla karakterize edilen ilerleyici bir bozukluktur. Bu semptomlara ek olarak süreç içerisinde hastaların kişilik değişiklikleri ve diğer psikolojik sorunlar eşlik edebilir (Türkiye Alzheimer Derneği, 2020). Hastaların yaşadıkları bu bozulmalar, bakım verenler ve hasta yakınlarına ciddi sorumluluklar yüklemektedir (Özer, 2010). Bu konuda…

ALZHEİMER HASTASIYLA YAŞAMAK

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 4 Dakikadır. Alzheimer, demansın en sık nedeni olup geri dönüşü olmayan ilerleyici bir bozukluktur. Süreç içerisinde hastaların bellek kapasitelerinde gerçekleşen azalmalar, mantıklı düşünme, öğrenme ve iletişim kurabilme yeteneklerindeki bozulmalar gibi semptomlara kişilik değişiklikleri ve diğer psikolojik sorunlar eşlik edebilir. Hastalık, beynin bellekle ilgili yapılarından olan hipokampustan başlayarak beyin korteksinde frontal, temporal ve parietal alanlara da yayılım göstermekte,…

UNUTMAK İSTEMİYORUM

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır.   Unutmak, günlük hayatımızda hepimizin yaşadığı veya yaşayacağı bir durumdur. Bazen mutfağa yönelip buzdolabını açtığınızda ne alacağınızı unuttuğunuz zamanlar oldu mu? Veya ocakta yemeği unuttuğunuz? Arkadaşınızı aramanız gerekirken onu aramayı unuttuğunuz oldu mu peki? Evet, bu ve buna benzer birçok durumu ya yaşadınız ya da şahit oldunuz. Bu anlarınızı bir düşünün, ne hissettiniz o anlarda?…