Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 2 Dakikadır.

İnsanlar yaşamlarını bir grubun parçası olarak ve o grubun ortak amaçları, normları çerçevesinde kurallarını oluştururlar. Zamanın değişimine bağlı olarak insanların ihtiyaçları da değişir. Bununla birlikte insanların farklı ortamlarda yaşamaları, yaşadıkları ortamı farklı algılamaları da değişimi beraberinde getirir. Buradan yola çıkarak kuşak kavramı oluşmuştur.

Günümüzde kuşaklar X, Y, Z şeklinde sınıflandırılmakla birlikte her kuşak kendi içerisinde farklı özelliklere sahiptir. Genel özelliklerinden kısaca bahsedecek olursak X kuşağı, otoriteye saygı duyan, toplumsal kurallara uyum sağlayan; Y kuşağı, çok yönlü ve özgür olmak isteyen özellikler bulundurmakta; Z kuşağı ise internet ve medya araçları ile sosyalleşmeyi tercih etmesinin yanı sıra ekonomiyi etkilemeye başlamıştır.

Alfabe Z ile bitse de kuşak değişikliği sonlandırılmamış ve sonrasında yeni bir kuşak tanımlanmıştır. 2011-2024 yılları arasında dünyaya gelmiş ve gelecek olan çocuklar Mark McCrindle tarafından ‘’Alfa Kuşağı’’ olarak adlandırılmış olup kendinden önceki kuşaklara göre sosyal yaşamı ve ekonomiyi tamamen farklılaştırma özelliğine sahip imkanları ellerinde bulundurmaktadırlar (Nagy ve Kölscey, 2017).

Nesilleri tanımlamak için gerekli özellikler genellikle o neslin üyelerinin ergenlik dönemine veya yetişkinlik döneminde ortaya çıkmaya başlasa da nesil Alfa’nın bazı önemli özelliklerini bu noktada tanımlamak mümkün olmaktadır. Alfa Kuşağı’nın tanımlanmasına yardımcı olan en önemli unsur ise teknolojidir. Teknoloji dijital okuryazarlık ve öğrenmenin oyunlaştırılması gibi konularda fayda sağlarken çocukların dikkat süreleri kısalmış ve toplumsal formasyona yol açmıştır.

Alfa Kuşağı’nı Tanıyın.

 • Alfa Kuşağı’nın teknoloji ile dünyaya gelmiş, internet olmadan dünyayı deneyimlememiş olması; teknolojiyi kendilerinden ayrı olarak değil, daha çok kimliğinin bir uzantısı olarak algılamasına neden olmaktadır.
 • Ekrana bağlanma süreleri bir insana bağlanma sürelerinden daha hızlı olacağı için fiziksel dünyadan çok sanal dünyayı benimsemektedirler.
 • Alfa Kuşağı çocukları, hızlı bir şekilde bilgiye ulaşırlar. Kendilerinden iki kuşak önce gelen X kuşağı bir nesnenin düğmesini otoriteye saygı duyduğu için kurcalamazken Alfa Kuşağı çocukları bu düğmenin ne yaptığını öğrenmekten korkmazlar yani Alfalar yaparak yaşayarak öğrenmektedirler. Öğrenme alışkanlıkları değiştiği için yeni öğretim yöntemleri geliştirmek gereklidir.
 • Alfa jenerasyonu her şeyi elde edebilme imkanına sahip bir kuşak olacaklarından diğer kuşaklara göre en girişimci kuşak olması beklenmektedir.
 • Günümüze kadar gelen nesiller sosyal temas kurarak iletişim gerçekleştirmekteydiler. Alfa kuşağının ise daha çok otonom robotlarla arkadaşlık kurmaları beklenmektedir. Z kuşağı kendine itaat eden hayvanlardan hoşlanırken bu durum onların Narszimini destekliyordu. Alfa kuşağında ise onlara itaat eden robotlar olacak, istediği zaman besleyip, istediği zaman onların fişini çekebilecek (Tarhan, 2019).
 • Kolaya ve rahata düşkün olmaları, sabırsız ve aceleci olma özelliklerini beraberinde getirmektedir.
 • Alfa Kuşağı çocuklarını dünyaya getiren kuşak genellikle Y kuşağıdır. Bu yüzden Y kuşağı ve diğer kuşaktaki anne babaların sürekli olarak araştırma yapmaları, kendilerini geliştirmeleri gerekmektedir.

KAYNAKÇA

 1. Nagy, A., Kölscey A. (2017). Generation Alpha: Marketing or Science. Acta Technologica Dubnicae, 7(1).
 2. Tarhan, N. (2019). Dijital Çağın Çocukları Alfa Kuşağı. TRT Vizyon Dergisi, 353.

Görsel Kaynakça

 1. https://mbamci.com/generation-alpha-an-ieducation-for-an-igeneration/adresinden erişildi.
 2. https://www.theburnin.com/featured/generation-alpha-tech/ adresinden erişildi.

Ayşe Sena ÇELİK

Yıldız Teknik Üniversitesi

Aday Psikolojik Danışman & Okul Öncesi Öğretmeni