POZİTİF PSİKOLOJİYE GÖRE MUTLULUK

Pozitif psikoloji akımı bireylerin doğuştan getirdikleri güçlü yanlarının olduğunu dikkate alarak bu güçlü yönleri geliştirmeye odaklanmanın ruh sağlığını korumada ve uyum bozukluklarını gidermede en etkili yaklaşım olduğunu vurgulayan modern bir yaklaşımdır. Pozitif Psikolojinin amacı insanların daha mutlu ve daha anlamlı bir hayat yaşamalarına katkı sağlamaktır (Doğan, 2016).  Psikolojik iyi oluş, yaşam kalitesi, iyimserlik ve umut, sosyal-duygusal zekâ, affedicilik, psikolojik sağlamlık, hayatın anlamı ve amacı, şükran duyma ve öz-saygı pozitif psikolojinin araştırma konularını oluşturur.Pozitif Psikoloji yaklaşımı; olaylara pozitif bakabilmeyi, iyimser olmayı ve karşılaşılan olayları olumlu yorumlayıp olumlu dersler çıkarabilmeyi gerektirir (Demirsoy, 2014). Bu şekilde bakıldığında pozitif psikoloji pollyannacılık gibi görülmekte olumsuzlukları yok saymak gerekli gibi anlaşılmaktadır. Fakat pozitif psikoloji gerçekçi bir iyimserlik vadeder. Pozitif psikoloji dikkatin odağını negatiften pozitif olana yöneltmeyi teklif eder, geçmişten çok şimdiye ve geleceğe odaklanır ( Demirsoy, 2014).

Terörün, bitmek bilmeyen savaşların, hastalıkların, fakirliğin ve insanların umudunu kıran onlarca olumsuzluğun olduğu bir dünyada insanoğlu giderek umutsuzluğa sürüklenmektedir (Doğan, 2016). Ceylan (2014) bugün normal insanın tıkandığını ve pozitif psikoloji ile ayağa kaldırılması gerektiğini söylemekte ve eklemektedir; Pozitif psikoloji insanın yaşam içinde her tıkandığı noktayı pozitif bir bakışla pozitif bir yöne, daha bir üst seviyeye, daha bir mutlu olana, daha bir huzurlu olana çıkarma mücadelesi verir. Peki, bununasıl yapar?   İnsanı değiştirmeden sadece aynı şeye farklı bakmayı sağlayarak yapar.

Mutluluk insanoğlunun yeryüzünde olmaya başladığı günden bugüne hep ilgi çeken üzerinde düşünülen bir konu olmuştur. Çünkü insan hayatta anlam ve mutluluk arayan bir canlıdır. Yapılan araştırmalar mutluluğun formülü zannettiğimiz “daha çok çalışırsam, daha başarılı olurum; daha başarılı olursam işte o zaman mutlu olabilirim” düşüncesinin temelden yanlış olduğunu iddia ediyor. Buradaki sorun mutluluk için bir ölçüt belirlememiz ve oraya ulaştığımızda beynimizin yeni bir mutluluk tanımı yapması. Bu şekilde mutluluğu, asla ulaşamayacağımız bir ufuk çizgisine itmiş oluyoruz. Çözüm, bu formülü tersine çevirmekte. Yani mutluluğu sona değil, başa koymada. En baştan pozitif yaklaşmada. Çünkü pozitifken vücudumuz dopamin hormonunu salgılıyor. Bu hormon yalnız bizi mutlu etmekle kalmıyor, aynı zamanda dünyaya farklı bir şekilde adapte olmamızı sağlayan beynimizdeki öğrenme merkezlerini de harekete geçiriyor. Kısaca pozitif olmanın bir yolunu bulabilirsek, beynimiz çok daha başarılı bir şekilde çalışıyor ve daha hızlı ve daha akıllıca kararlar veriyor. Herhangi bir an, olabileceğimiz en yüksek mutluluk seviyesine ise o an hangi işle meşgulsek sadece ona odaklanarak erişebiliyoruz.Hayattaki mutluluğumuzun en önemli ölçütü ise ilişkilerimiz. İnsanlarla olan ilişkilerimiz ömrümüzün geri kalanında bizim ne kadar sağlıklı ve mutlu olacağımızın en önemli ölçütü.

Psikolojik Danışman

Sümeyye Nur KANDEMİR

 

 

Kaynakça

Ceylan, M.E. (20140). Bugünün Zail Olan İnsanı ve Bir Sanat Dili Olarak Pozitif Psikoloji. Üsküdar Üniversitesi Psikohayat Dergisi, 13(5).

Ceran, Ö. (2018, Mayıs). Neden Mutlu olamıyoruz? https://hbrturkiye.com/blog/neden-mutlu-olamiyoruz adresinden alındı.

Demirsoy, Ç. (2014). Aile Hayatı Ve Pozitif Psikoloji. Üsküdar Üniversitesi Psikohayat Dergisi, 13(5).

Doğan, T. (2016, Ekim). Pozitif Psikoloji Nedir Ve Neden Önemlidir?. http://www.tayfundogan.net/2016/10/16/pozitif-psikoloji-nedir-ve-neden-onemlidir/ adresinden alındı.

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın