Öğrenmede Anahtar Bir Kavram: Geribildirim

Geri bildirim, günlük hayatımızda yer alan ve  öğrenme süreci açısından önemli olan bir kavramdır. Basit haliyle geri bildirim, davranış hakkında bilgi vermedir (Wiggins, 2012). Geri bildirim sayesinde birey, davranışı hakkında bilgi alır ve amacına ulaşmak için gerekli düzenlemeleri yapabilir. Okulda performans ödevi alan bir öğrencinin performansına ilişkin takip etmesi gereken adımlar hakkında hiçbir geribildirim almadığını ele alalım. Böyle bir öğrencinin çalışmasının amacına ulaşmasını beklemek güçtür. Oysa geribildirim alan bir öğrenci çalışmasını/çalışmalarını düzenleme fırsatı yakalayıp (varsa) eksikliklerini gidererek amacına ulaşabilir. Geribildirim alan bireyin amacına ulaşma ihtimali, geribildirimin verilmediği durumlara göre daha yüksek olur.  Geri bildirim pozitif veya negatif olabilir. Geri bildirimin belli, açık ve uygun zamanda verilmesi öğrenci başarısına katkı sunar (APA, 2015). Üç kavramın önemi tek tek şu şekilde açıklanabilir: Geribildirim belli ve özel şekilde verilmelidir çünkü geribildirim verirken genel ifadeler kullanmak öğreneni amaca ulaştırmaktan uzaklaştırabilir. Geliştirilmesi gereken kısmı tam anlamıyla bilen bir kişinin gerekli düzenlemeleri yapıp amacına ulaşma ihtimali daha yüksektir. Geribildirim verilirken açık bir dil kullanılması neyin ne olduğunun öğrenen tarafından tam olarak anlaşılmasını kolaylaştırıp öğrenenin amacına ulaşmasına olumlu yönde katkı sağlayabilir. Geribildirimin zamanlaması önemlidir. Çünkü performanstan çok sonra verilen geribildirimin etkisi buna bağlı olarak azalır. Performanstan kısa bir süre sonra geribildirim verilmesi, geribildirimin etkililiğini artırır.

Mücahit AKKAYA

Psikolojik Danışman

Yararlanılan Kaynaklar:

  1. Akkaya, M. (2017). A review of in education feedback. Unpublished article.
  2. American Psychological Association, Coalition for Psychology in Schools and Education. (2015). Top 20 principles from psychology for preK–12 teaching and learning. Retrieved from http://www.apa.org/ed/schools/teaching-         learning/top-twenty-principles.aspx
  3. Wiggins, G. (2012). Seven keys to effective feedback. 201270(1), 11-6.

Görsel Kaynakça:

1- http://www.freepngimg.com/download/feedback/5-2-feedback-png-image.png

2-http://www.baltasgrubu.com/images/Hizmetlerimiz/geribildirim-kisisel-farkindalik-kazanma.jpg_2615298.jpg

3- https://www.brainyquote.com/photos_tr/en/b/billgates/626252/billgates1.jpg

 

 

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir