Kitap Okuma Oranlarına Sosyal Medya Engeli

Kitap okuma oranlarındaki düşüşün artık inkar edilemeyecek seviyelere geldiği söylenebilir. Artan sosyal medya kullanımının büyük payının bulunduğu bu durum özellikle gençler için çeşitli tehlikeleri de beraberinde getirmektedir.

Günlük hayatta yaşanan bir güne dikkat edildiğinde bile sosyal medya kullanımının artık hayatın bir parçası olduğu görülmektedir. Bu sebeple sosyal medyanın iletişime getirdiği yeni boyutu tamamen bir kenara itip sadece olumsuzluklarını ele almak pek doğru olmayacaktır. Aslında tarif edilen olumsuzluğu, gereğinden fazla aşırıya kaçılacak şekilde sosyal medya kullanımı doğurmaktadır. Bu konuyla ilgili Oxford Internet Enstitüsünden Andrew Przybylski, BBC’nin ‘Trust Me I’m a Doctor’ adlı programında; Hafta içi günde 2 saat hafta sonu ise günde 4 saat akıllı telefon kullanmanın genel olarak olumlu bir etki yaratabileceğini ancak bu sürelerin aşılması halinde bu etkinin zararlı olabileceğini söylemişti.(Gençler Arasında Kitap, 2018)

Buradan da anlaşılacağı üzere sosyal medya kullanımının zararı aslında aşırılıklarda gizli. Tüm bunlar düşünüldüğünde kitap okuma oranlarındaki düşüşle teknoloji kullanımı arasındaki ilişkiye de bakmak faydalı olacaktır; Çalışma Michigan Üniversitesinin Monitoring the Future projesinden veriler toplanarak gerçekleştirilmiştir. Araştırma bulgularına göre; ABD’de gençler arasında 1970’lerde yüzde 60 olan kitap okuma oranı 2016’da yüzde 16’ya kadar düştüğü ve her üç ergenden birinin 2016 yılı içinde kendi isteğiyle bir kitap ya da dergi alıp okumadığı belirlenmiştir. Ergenlerin günlük sosyal medya ve mesajlaşma ortalamasının ise 6 saat civarında olduğu gözlemlenmiştir.(Gençler Arasında Kitap, 2018)

Kitap okuma oranlarındaki büyük düşüşü sayısal olarak da gözlemleme imkanı vermesi açısından yapılan bu çalışmanın güzel olduğu söylenebilir. Okuma oranlarının geçmişten günümüze ne yönde şekillendiği gözler önüne serilmiş ve sosyal medya kullanımının gençlerin hayatında kapladığı zamana da bu bağlamda değinilmiştir. Tüm bunlar değerlendirildiğinde günlük olarak ortalama 6 saat civarı sosyal medya kullanımı üzerinde düşünülmesi gereken bir problem olabilir. En azından Andrew Przybylski’ye göre bu sürenin fazla olduğu söylenebilir.

Bireysel, zihinsel ve yaratıcı bir süreç olan okuma en etkili ve en eski öğrenme biçimidir. Çocuğun kendini daha iyi ve doğru biçimde ifade edebilmesine yardım eden okuma, onun, yaratıcılığının, yeteneklerinin, soyut düşüncelerinin, hayal gücünün, zihinsel ve motor becerilerinin gelişmesini sağlamaktadır.(Öğrencilerin Televizyon İzlemeleri, 2007)

Özellikle çocukluktan başlayarak kitap okuma alışkanlığın kazandırılması günümüzde artık daha da bir önem teşkil etmektedir. Neden diye sorulduğunda; önceki nesillere göre şu an kitap, dergi vs. okumanın yanında birçok alternatif bulunmaktadır. Sosyal medya hesaplarında dolaşma, Youtube’ta çeşitli içerikler üreten kanalları izleme, bilgisayar oyunu oynama gibi uzatılabilecek bu liste kimi zaman kitap okumaktan daha cazip gelmektedir. Aslında yapılması gereken bu yazılanlar yerine oturup kitap okumak değil. Birine aşırıya kaçacak şekilde zaman ayırıp diğerini es geçmekte hata olarak belirtilebilir. Kısacası okumayı bir alışkanlık haline getirmek gereklidir denilelebilir.

San Diego Üniversitesinde yapılan bir araştırma da bahsettiğimiz okuma eyleminin önemini vurgulamaktadır. Psikoloji profesörü Jean Twenge ve çalışmanın yazarlarından birisi dijital teknolojinin çocuklar üzerindeki etkisine dikkat çekiyor. Twenge “Kitap ya da dergi makalesi gibi uzun formda yazılar okumak, karmaşık fikirleri anlamak ve eleştirel düşünce yetenekleri geliştirmek için çok önemli” diyor. (Gençler Arasında Kitap, 2018)

Eğer toplumda bir düşünceye körü körüne inanmak yerine araştıran, eleştiren, sorgulayan, kendi fikirlerini ortaya koyabilen bireyler görülmek isteniyorsa, önceliklerimizden biri kesinlikle okuma alışkanlığı edinmelerini sağlamak olmalıdır.

 

Betül Bostancı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

 

Kaynakça

  1. Gençler arasında kitap okuma oranı düşmeye devam ediyor. (2018, 1 Eylül)

Erişim Adresi: https://www.dunyahalleri.com/gencler-arasinda-kitap-okuma-orani-dusmeye-devam-ediyor/

  1. Aksaçlıoğlu, A. G., & Yılmaz, B. (2007). Öğrencilerin televizyon izlemeleri ve bilgisayar kullanmalarının okuma alışkanlıkları üzerine etkisi. Türk Kütüphaneciliği, 21(1), 3-28.

Görsel Kaynakça

  1. https://www.business2community.com/social-media/company-social-media-policy-generations-0633128
  2. https://www.videoblocks.com/video/boy-texting-on-smartphone-while-reading-book-in-the-cafe-bm4z0gilin9ye3sg

 

 

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir