Etkili Öğrenme ve Çalışma Stratejileri

Eğitim hayatlarının en azından bir bölümünde ders çalışma sürecinde zorluklar yaşayanların sayısı az değildir. Ne kadar çok çalışsa da başarılı olamadığını, ders çalışmaya odaklanamadığını, çalışma sürecinde zorlandığını söyleyen birilerini muhakkak tanımışızdır. Öğrenme psikolojisi bizim için bu noktada hayat kurtarıcı bir rol oynamaktadır.

Deneyim yolu ile gerçekleşen öğrenmeyi direkt olarak görmek mümkün değildir. Öğrenmeler ancak performanstaki ilerlemeler ile açığa çıkmaktadır ve bir şeyi öğrendiğimizi söyleyebilmemiz için bunun tutarlı olması gerekir. Mesela eğer bisiklet sürmeyi öğrendiysek bir daha unutmamız söz konusu olmaz. Aradan yıllar geçtikten sonra tekrar bisiklete binmek zorlayabilse de bisikleti doğru şekilde sürebilmek çok daha kolay olacaktır(Gerrig ve Zimbardo, 2013, s.164).

Konuyu bir bütün olarak ele almak iyi olacağından,  ders çalışma stratejilerine yani kişinin ders çalışma sürecini nasıl yönetirse daha iyi öğrenebileceğine vurgu yapan Ormrod(2013, Bölüm 14)’un kitabında bahsettiği etkili öğrenme ve çalışma stratejilerini şu şekilde sıralayabiliriz:

Anlamlı öğrenme ve detaylandırma

Anlamlı öğrenmeyle kastedilen şey anlama ve kavrama ile aynıdır. İnsanlar zihinlerindeki şemalarla ilişkilendirebildikleri kelimeleri ve kendileriyle bağlantı kurdukları konuları daha kolay öğrenme ve anlama eğilimindelerdir. Detaylandırmada, birey yeni öğrendiği bilgilerle ilgili eski bildiklerini kullanarak yorumlarda ve çıkarımlarda bulunur. Bilgiyi bu yorumlarla birlikte öğrenmek öğrenme sürecini kolaylaştırmaktadır.

Organizasyon

Bilgileri kavram haritaları, zaman çizelgeleri, grafikler gibi yollarla organize etmek öğrenmeyi kolaylaştırmaktadır. Ders çalışırken olayları zaman akışı içinde göstererek oluşturulacak bir zaman çizelgesi görsel ve sözel kodlamayı, kavram haritalarıyla öğrenilen konunun örgütsel yapısını oluşturmak da öğrenmeyi kolaylaştıracaktır.

Not alma

Ders sırasında not almak, derse odaklanmayı ve öğrenilecek konunun yazı aracılığı ile görsel ve sözel olarak kodlanmasını kolaylaştırır. Tutulan notlar dış bellek rolüyle bilginin unutulmasını veya yanlış hatırlanmasını kontrol etmekte yararlıdır.

Önemli bilgiyi tanımlama

Bir kitaptaki tüm bilgileri öğrenmek zor olacağından önemli yerleri fark etmek ve altını çizerek vurgulamak, kitapta var olan vurgulu veya çizili alanlara dikkat etmek önemli noktaları öğrenmeyi sağlayarak öğrenmeyi kolaylaştıracaktır.

Özet çıkarma

Özet çıkarmanın öğrenmede etkili olduğu çoğu kişi tarafından bilinmektedir. Etkili bir özette önemli noktaları yazarken önemsizleri dahil etmemek, paragrafın ne ile ilgili olduğunu ve ana fikri destekleyen fikirleri yazmak iyi olacaktır.

Kavramayı izleme

Öğrendiklerimizi ara ara kendimize sormamız veya konuyu tekrar okuyarak hatırlayıp hatırlamadıklarımızı kontrol etmemiz yani kavramayı izlememiz yararlı bir yöntemdir. Kavramayı izleme yapılmadığında bilinmeyen şeylerin bilindiği varsayılarak bilme yanılsaması yaşanabilir.

Mnemoteknik

Mnemoteknik, hatırlanmakta zorlanılan bilgiyi akılda tutmayı kolaylaştıran araçlardır. Sözel arabuluculukta, iki kelimeyi akılda kalması için birbirine bağlamakta kullanılan bir söz ya da söz öbeği kullanılır ve özellikle yabancı dil öğreniminde etkilidir.

Öğrenilen konularla ilgili görsel imgelerin oluşturulmasıyla akılda kalıcılığı artıran görsel imgelem yöntemi ise dört boyutta incelenebilir. Mekan yönteminde, kişi bir rotayı ve rota üzerindeki belli noktaları düşünür ve bu mekanlarla aklında tutmak istediği bilgileri eşler. Sözcük asma yönteminde, kişinin halihazırda bildiği bir dizi sözcük ile yeni öğrenecek olduğu bir dizi sözcüğü görsel imgelem yolu ile ilişkilendirilir. Örneğin, meyveleri öğrenen bir çocuğun ‘el elma’ şeklinde eşlediği bir dizi sözcük gibi. Anahtar sözcük yöntemi, yabancı dili daha iyi öğrenmede etkilidir, yabancı dildeki kelimenin karşılığı, o kelimeyi zihnimizde çağrıştırmıyorsa ek bir sözcükle(anahtar sözcük) görsel imgelem oluşturarak kelimeyi akılda tutabiliriz. Örneğin, İngilizcedeki ‘house’ yani ‘ev’ kelimelerinin, bakıldığında görsel olarak bir ilişkileri yoktur, ‘havuz’ anahtar sözcüğü kullanılarak ‘Havuzlu bir house.’ yani ‘Havuzlu bir ev.’ şeklinde zihinde canlandırılması sözcüğün akılda kalıcılığını artırır. Birleştirilmiş anlamlı yapı, akılda tutulması gereken şeyler zorlayıcı olduğunda etkilidir. Örneğin, edebiyat dersinde belli yazarların isimlerini ezberlemek isteyen bir öğrenci yazarların isimlerinin ilk harflerinden akılda kalıcı kelimeler oluşturarak daha rahat akılda tutabilir. İpuçları da bilgiyi öğrenmeyi ve hatırlamayı kolaylaştırır. Örneğin İtalya’nın şeklinin çizme ipucuyla hatırlanması daha kolaydır.

Kaynakça

Gerrig, R.J. ve Zimbardo, P.G.(2013). Psikolojiye giriş psikoloji ve yaşam.(19. baskı.).(G. Sart,Çev.).Ankara:NobelYayınları.(Orijinal çalışma basım tarihi 2012).

Ormrod, J.E. (2013).Öğrenme psikolojisi.(6. baskı.).(M. Baloğlu, Ed. ve Çev.).Ankara:Nobel        Yayınları.

Psikolojik Danışman

Büşra Tunç

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir