Din Psikolojisi Nedir?

Din Psikolojisi Nedir?

Psikolektif olarak belirli kategoriler aracılığıyla sizlere yazılarımızı ulaştırıyoruz. Mevcut kategorilerimiz dışında belirli zamanlarda farklı ve dikkat çekebilecek alanlarla ilgili yazı dizileri oluşturarak siz değerli takipçilerimizin farkındalıklarını artırmayı umut ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki profilleri birbirinden farklı takipçilerimiz var ve bu takipçilerimize mevcut kategorilerimizde çıkan yazılar dışında da hitap edebiliriz. Din Psikolojisi alanını 6 başlık altında ele alacağız. Bu başlıklar ise şunlar:

1- Din Psikolojisi Nedir?

2- Din Psikolojisinin Çalışma Konuları

3- Din Psikolojisi – Ruh Sağlığı İlişkisi

4- Din Psikolojisinin Kurucu İsmi: William James

5- Adler’in Kuramının Din Psikolojisi Açısından İncelenmesi

6- İslam ve Psikoloji

Yazı dizisi hakkında tanıtım yaptıktan sonra asıl konuya giriş yapalım.

Dinin veya dinlerin birey üzerindeki her türlü etkisini ele alan bilim dalına din psikolojisi denir. Din psikolojisi, sadece herhangi bir dine mensup ve dolayısıyla mensup olduğu dinin emir ve buyruklarını yerine getirmeye çalışan bireyi değil aynı zamanda dinlere inanmayan ve dinlere karşı bir şekilde kendini konumlayan bireyi de inceler. Köse ve Ayten (2012)’e göre: ‘‘din psikolojisinin temel konularından biri inanç ve inançsızlıktır. İnsanlar neden yüce bir güce inanır veya bu gücü inkar ederler? İnananların Tanrı tasavvurları nasıldır?’’

Din psikolojisi, bir psikoloji dalı olması dolayısıyla psikolojide kullanılan birçok yöntemi kullanmaktadır. Kullanılan yöntemler, bilimin özelliğini oluşturan düzenli ve sistematik bilgiye ulaşmayı sağlamakla birlikte, bilimin tekrar edilebilirlik özelliğini de yansıtır. Bu bağlamda din psikoloji alanında kullanılan dört temel yöntemden söz edilebilir. Bu yöntemler:

1- Deneysel Yöntem: Bu yöntem deney aracılığıyla değişkenler arasındaki ilişkileri inceler. Örneğin: İslam bağlamında incelenebilecek bir din psikolojisi deneyinde, ezan dinleme ile bireyin iç huzuru arasındaki ilişki incelenebilir ya da Hristiyanlık bağlamında incelenebilecek bir din psikolojisi deneyinde kilise ayinlerine katılma ile bireyin mutluluğu arasındaki ilişki incelenebilir.

2- Gözlem Yöntemi: Bu yöntem gözlem yapan kişinin, gözlenen kişinin davranışlarını etkilemeden izlemesini ya da bireyin kendi iç dünyasında yaşadığı değişimleri gözlemlemesi olarak açıklanabilir. İlk olarak açıkladığımız yani dış gözlem olarak da bilinen yöntem kendi içinde katılımlı ve katılımsız gözlem olarak ikiye ayrılır. Katılımlı gözlemde, gözlemci bizzat olaya dahil olur. Örneğin: İslam bağlamında ele alınabilecek bir din psikolojisi gözleminde, gözlemci Şeb-i Arus töreninin o törene katılan kişiler üzerindeki etkilerini inceleyebilir ya da Musevilik bağlamında ele alınabilecek bir din psikolojisi gözleminde, gözlemci Ağlama Duvarının, orada ibadet yapan kişiler üzerindeki etkisini gözlemleyebilir. Katılımsız gözlemde ise araştırmacı olaya dahil olmaz. İç gözlem denilen gözlemde ise bireyin kendine ilişkin farkındalığı ele alınır.

3- Tarama Yöntemi: Bu yöntemde, araştırılmak istenen grubu temsil edecek bir örneklem grubu seçilir ve araştırılmak istenen konu bu örneklem aracılığıyla incelenir. Tarama yönteminde anket ve görüşme en çok kullanılan alt yöntemlerdir. Örneğin: Türkiye’de yaşayan, kendisini dindar olarak tanımlayan bireylerin diğerkamlık eğilimleri incelenebilir, bu inceleme araştırma evrenini iyi temsil eden örneklem grubu aracılığıyla gerçekleştirilebilir.

4- Dokümantasyon Yöntemi: Belge, arşiv yöntemi olarak da adlandırılabilecek bu yöntemde ulaşılmak istenen bilgilere arşivler aracılığıyla erişim sağlanır. Bu yöntemde ikincil kaynaklardan yararlanılır. Örneğin: Orta Çağ’da yaşayan Hristiyanların dini hayatlarını incelemek için o dönemi konu alan eserler ya da o dönemle ilgili belgeler incelenebilir.

Yararlanılan Kaynak:

1- Köse, A., & Ayten, A. (2012). Din psikolojisi. Timaş Yayınları.

Mücahit AKKAYA

Psikolojik Danışman

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir