Kategori

ÜniPsikolektif

Aday psikolojik danışmanlar, psikologlar ve sosyal hizmet uzmanları; ruh sağlığı ve eğitim alanı ile ilgili yazıları bu kategoride ele alıyorlar.

AİLE İÇİ ŞİDDET FAİLLERİNE YÖNELİK MÜDAHALELER

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. Hukukta, bireyin işlediği suç karşısında çeşitli yaptırımlarla karşı karşıya kalması olarak tanımlanan ceza, toplumsal yaşamın ve hukukun düzeni, devamlılığı için vazgeçilmez bir olgudur. Geçmişten bugüne cezanın amaçları doğrultusunda birçok görüş/teori ortaya atılmıştır. Kimi teoriye göre ceza başlı başına amaçken, kusur ancak cezayla telafi edilebiliyorken kimine göre adaletin sağlanması için gereklidir. Bazısına göre ceza bir nevi…

ÇOCUĞUM YABANCILARLA KONUŞMUYOR!

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. Ebeveynler çocuklarına tanımadıkları insanlarla konuşmaması konusunda telkinlerde bulunur. Peki, yabancılarla konuşamamak günümüz toplumunda çocukları korumak için aileler tarafından alınan önlemlerden daha ziyade bir uyum sorunu olan mutizmden kaynaklıyor olabilir mi? Seçici konuşma bozukluğu veya selektif mutizm kaygı bozukluklarından biridir. Selektif Mutizm (SM), konuşabilme becerisinin olmasına rağmen konuşmanın beklendiği birtakım ortam ve durumlarda konuş(a)mama olarak tanımlanmaktadır.…

KAOTİK VAROLUŞUN FÜTURSUZCA RESMEDİLİŞİ

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 4 Dakikadır. Dünyaca ünlü Meksikalı sürrealist ressam Frida Kahlo, acılarla dolu 47 yıllık hayatının yarısından çoğunda yatağa ve korselere bağlı kaldı. Doğum öncesinden başlayan anomaliler sebebiyle spina bifidalı bir bebek olarak dünyaya gelen Frida, yetişkinliğine dek süren çeşitli problemlere rağmen uğruna savaştıklarından vazgeçmedi (Yerdelen, 2015). Sanat gibi, devrim gibi, aşk gibi… 47.365 güne 55’i oto portre olmak…

Yaşamın bir parçası: Kriz

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. Dünya gün geçtikte değişmekte ve bu değişim son yıllarda ortaya çıkan gelişmelere paralel olarak çeşitlenmektedir. Dinamik seyreden yaşam içerisinde krizler ve sorunlar kaçınılmaz olmaktadır. Kriz, bireysel ve toplumsal anlamda hayatı sekteye uğratan bir etkiye sahip olduğundan kriz dönemleri sağlıklı yönetilmelidir. Bir kişi, örgüt ya da toplumda görülen zor bir zamanı, bir buhran dönemini ifade eden…

TEPKİMİZİN BÜYÜKLÜĞÜ ATTIĞIMIZ TWEET SAYISINA DENK!

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 4 Dakikadır. Türkiye gibi duygusal güdüleriyle hareket edenlerin çoğunluğu oluşturduğu toplumlarda, adaleti arama/sağlama yöntemleri ve bir olay/durum karşısında tepki gösterme biçimleri de gün geçtikçe duygusallaşabilmektedir. Bazılarımız tepkilerimizi hukuki yollarla koyar, adaleti dokunulmaz, yargı sistemini ve yargı sisteminin içerisindekileri yüce görürken; bazılarımız ise bazı olumsuzluklar konusunda toplumsal görünürlülük ile daha hızlı sonuç alınabileceğini düşünmekte ve kitlesel desteğe ihtiyaç…

ÖZGÜRLÜĞÜN KAÇINILMAZ ZAHMETİ

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. “İnsanlar hakikaten de özgürlük, eşitlik ve kardeşlik istiyor mu, yoksa bunlar gelişigüzel tabirler mi?” Krzysztof Kieślowski Özgürlük; üzerine marşlar, şarkılar yazılan; destanlara konu olan, uğruna göz kırpmadan can alınıp verilen bir olgu olarak karşımıza çıkar. Özgür olmak adına gerek tarihte gerek günümüzde pek çok mücadele verildiği aşikâr. Öte yandan bireysel özgürlüğe kavuşmak ve onu muhafaza…

Plutchik’in Duygu Çarkıfeleği

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 2 Dakikadır. Hepimiz duygularımızla dünyaya geliriz ve duygular hakkında birçok şey söyler, gün içerisinde onları hayatımıza dahil ederiz. Dahil ederken duygularımızın tam olarak ne ifade ettiğini anlayamadığımız zamanlarda ise iyiyim veya kötüyüm dediğimiz bile oluyordur.  Bu bağlamda duygu teriminin ne ifade ettiğini inceleyecek olursak Türk Dil Kurumu Sözlüğüne göre, duygu terimi “belirli nesne, olay veya bireylerin insanın…

İYİMSERLİĞİN ZEHİRLİSİ OLUR MU?

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 4 Dakikadır. Neyin gerçek, neyin sahte; hanginin doğru, hanginin yanlış; kimin dürüst, kimin yalancı olduğunun ayrımına varabilmenin giderek güçleştiği dünyamızda, hayatımızın odak noktasını “mutluluk” yapmamız ve durumumuz ne olursa olsun “pozitif” kalmamız, bazı kişi ve gruplar tarafından -özellikle sosyal medya aracılığıyla- ısrarla önerilmektedir. Oysa bu durum, duygusal yönden bazı aksaklıklara yol açabilmekte; stres ilişkisi açısından ele alındığında, bireylerin…

ANTROPOLOJİK BAKIŞ AÇISI İLE EVLİLİK

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. Nişan, kına gecesi, davetiyeler, gelin arabası, düğün salonu, düğün pastası, ev eşyaları, bir yastıkta kocamak… Evlilik deyince aklımıza belki bunlar belki de bunlardan çok daha fazlası gelir. Ancak evlilikler hep bu şekilde miydi? Peki evlilik insan doğasının bir gereği olarak mı doğdu yoksa tarihsel ve toplumsal koşulların dayatmasıyla mı ortaya çıktı?  Evliliğin işlevleri neler? Başlık parası…

İNTERSEKSLER VARDIR

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. Bir çocuğun ilk ultrason görüntüsünü izlerken veya doğumundan sonra çoğunlukla otomatik olarak ilk şu soru aklımıza gelir ‘’kız mı, erkek mi?’’. Bu soru çok doğal görünmekle beraber içinde barındırdığı mesaj hakkında hiç düşündünüz mü? Tıpkı nefes alma veya göz kırpma yeteneğimizi sorguladığımız gibi, insanları iki kategoriye ayırma alışkanlığını da nadiren sorgularız. Bu durumun biyolojik ve…