Kategori

ÜniPsikolektif

Aday psikolojik danışmanlar, psikologlar ve sosyal hizmet uzmanları; ruh sağlığı ve eğitim alanı ile ilgili yazıları bu kategoride ele alıyorlar.

KADININ İKİNCİL KONUMU EFSANESİ

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. Kişinin, bulunduğu toplumun bir üyesi olabilmesi, o topluma uygun bir kimlik geliştirebilmesiyle mümkün olmaktadır. Cinsiyet yargıları da kimlik geliştirme sürecinde edinilen kazanımlardır (Kaypak, s.345, 2014). Kişi, cinsiyeti ile toplumsal cinsiyet rolleri arasında yapacağı eşleştirmeyle birlikte, toplumda bir yer edinmeye başlamaktadır. Toplumsal cinsiyet rolleri; sosyal ortamda erkek ve kadının ifade edilme şeklidir. Bu bağlamda, kadın için…

AYASOFYA’NIN KAPISINI KİM YEDİ?

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 4 Dakikadır. Tahtaya vurmak, türbe duvarlarına dilek yazmak, kara kedi görmenin şanssızlık getireceği düşüncesi, nazar boncuğu, 13 sayısı, kişinin göbek kordonunun gömüldüğü yerde yaşayacağı inancı… Yaşamımıza parçalar halinde yayılmış bu davranışlar batıl inançların birer göstergesidir. Batıl inançlar, hemen her kültürde bulunmaktadır ve geçmişten günümüze var olmaktadır. Wuttke, batıl inancı “eşyaya doğaüstü, insana da insanüstü nitelikler atfetme” şeklinde…

BAŞARIDAN KAÇMAK

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 2 Dakikadır. Başarılı olmak her zaman arzulanan bir durum sanılsa da başarı korkusu bireylerin gerçek potansiyellerini ortaya koymalarına engel oluyor. Evet, kulağa oldukça ilginç gelse de insanlar başarılı olmaya yönelik kaygı duyabiliyor. Öyleyse buyurun, başarı korkusunu mercek altına alalım. Öncü araştırmacılardan Horner (1972) başarı korkusunu, “bir kişinin, başarının olası dezavantajları ile ilgili kendisini kaygılı hissetmeye meyilli olması”…

EYVAH, ÇİFT ÇİZGİ!

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 4 Dakikadır. Ergenlik, menopoz gibi bir “gelişimsel dönem stresi” olan gebelik süreci; kadın yaşamını fiziksel, biyolojik, sosyolojik, ekonomik vb. birçok alanda etkilemektedir. Gebelik sürecinin bilinmeyen ve öngörülemeyen olarak algılanması, doğum korkusunun ortaya çıkmasına yol açmaktadır (Bolsoy, Çelik ve Şimşek, 2019). Gebelik stresi kadın yaşamının doğal akışı içerisinde yerini alır (Baltaş ve Baltaş, 2014; Akt. Külçür, 2016). Stresin…

ÖZNEL GEÇERLİLİK: BARNUM ETKİSİ

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. Fala inanma falsız da kalma diyenlerden misiniz? Peki, burcunuzun özelliklerini taşıdığınızı düşünüyor musunuz? Nasıl oluyor da tüm bunlar bizi bize anlatan ifadelerden oluşuyor? İşte şimdi bütün sırrı beraber bozuyoruz. Gelin size Barnum etkisinden söz edeyim. Barnum veya Forer etkisi “Genel ifadeleri, bilhassa gurur okşayıcı olanları, doğru bilimsel tanımlanma olarak kabul etme eğilimi.” olarak ifade edilebilir.…

ÇOCUK ADINA DEĞİL, ÇOCUKLA BİRLİKTE

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. Hümanistik yaklaşıma göre bireyin, hayatı üzerinde kişisel sorumluluğu vardır. İnsan davranışlarının sorumlusudur ve yaşamına, kendi düşünce ve davranışlarıyla yön verebilir. Birey için neyin iyi neyin kötü olduğunu ancak yine kendisi bilebilir. O, edilgen değil etken varlıktır. Organizmik değerlendirme sürecinde bulunan kişi, kendini her durum ve koşulda değerlendirebilecek, olumsuz yaşantı ve seçimlerden kaçınabilecek kapasiteye sahiptir. Rogers’a…

RUHİ TECRÜBE: MİSTİSİZM

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. Mistisizm, “gizemcilik veya bir konuda en üst derecede bulunabilme tutkusu” olarak tanımlanmaktadır. Mistisizm (İng. mysticism; Fr. mysticisme) Grekçe “sır” anlamına gelen musterion kelimesinden türetilmiştir. Zaman ve tarih içinde gelişenden ezelî ve zamansız olana geçiş tecrübesini ifade eden mistisizmin anlamı daha sonra genişlemiş, bu terim Grek ve Doğu felsefelerinin Yeni Eflâtunculuk adı altında uzlaştırılması çabasının ardından değişikliğe uğrayarak “bütün…

A/Normallik

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. Hayatın olağan akışında farkında olmadan kullandığımız kavramlardan olan normallik ve anormallik üzerine daha önce hiç düşündünüz mü? Bir davranışı normal kılan veya anormal yapan nedir? Gelin beraber bu sorulara yanıt arayalım.     Normal kelimesine baktığımız zaman “Kurala uygun, alışılagelen, olağan, düzgülü veya aşırılığı, eksikliği ve taşkınlığı olmama, ortalama durum.” olarak sözlüklerde kendine yer bulduğunu görüyoruz…

Siz Hangi Tarafın Fanatiğisiniz?

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. Fanatizm, taassup veya bağnazlık; dönem dönem hayatımızın çeşitli alanlarında kendini gösteren, yıkıcı sonuçlara sebep olabilen, bireysel ve toplumsal temellere sahip bir olgudur. Bir felsefi, siyasal, ideolojik görüşe veya bilimsel iddiaya karşı sorgu ve eleştirisiz tam teslimiyet; bir görüş veya tavrın şiddete bile başvuracak ölçüde savunuculuğunu yapmak anlamına gelen fanatizm olgusunda ateşli bir taraftarlık ve körü…

Küfrederken Bunları Düşündünüz mü?

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. Türk Dil Kurumunun çevrimiçi sözlüğüne bakıldığında ‘‘küfretmek’’ tabirinin karşısında ‘‘sövmek’’ kelimesi görülür ve ‘‘sövmek’’ tabirinin anlamına bakıldığında ise ‘‘onur kırıcı, çoğu basmakalıp kaba sözler söylemek, küfretmek’’ tanımı ile karşılaşılır. Cambridge sözlüğünde ‘‘swearing’’ kelimesi aratıldığında da ‘‘özellikle öfkeliyken kullanılan kaba ve saldırgan dil’’ tanımı görülür. Küfretmek; biyolojik, psikolojik ve sosyal girdi ve çıktıları olan çok yönlü…