Kategori

Psikososyal

Sosyal Hizmet Uzmanlarının, Sosyal Hizmet bilimi ile ilgili özgün ve akademik yazılarını burada bulabilirsiniz.

Türkiye Odağında Mülteci Sosyal Hizmeti

İçinde barındırdığı insan hakları, sosyal adalet ve savunuculuk gibi kavramlarla dezavantajlılık konusuna değinen bir meslek olan sosyal hizmet, mültecilik konusu ile yakından ilgilidir. Özellikle kendine has güçlendirme, baskı karşıtı uygulama ve hak temelli yaklaşım gibi yöntemleri ile mültecilerin insan haklarına yaraşır bir biçimde desteklere ulaşması ve sağlıklı bir entegrasyon süreci geçirmeleri adına sosyal hizmet uzmanları…

SORUMLULUK AL MUTLU KAL!

Toplum yaşamının her alanı devlet organlarıyla bağlantılıdır. Aile birliğiyle başlayan toplu yaşam süreci kişilerin düşünebilen, üretebilen, fikirlerini özgürce dile getiren birey olmalarıyla, kimi alanlarda toplumda devlet müdahalesi olmadan, aynı düşünce ekseninde bir arada olma ihtiyacını doğurmuştur. Devletin hegemonyasına yönelik mücadele etme, birey ve grupların salt kendi çıkar ve arzularına yönelik bir araya gelmeleri, örgütlenmeleri, faaliyette…

VEFA-SIZ YAŞLI

Günümüzde sağlık alanındaki bilimsel gelişmeler sonrası yeni tanı ve tedavi yöntemlerinin bulunması, halk sağlığının iyileştirilmesi, doğumdaki ölüm oranlarının düşmesi, yaşam standartlarının iyileşmesi ile birlikte ortalama yaşam süresi giderek artmaktadır. Haliyle yaşam süresinin uzaması, yaşlı nüfusun genel nüfusa oranını yükselmektedir. İnsan yaşamının son gelişim evresi olan yaşlılık döneminde fiziksel olarak gerileme, biyolojik, bilişsel kapasitede azalma gibi…

SOSYAL HİZMET BAĞLAMINDA İNTİHAR OLGUSU- I

Giriş[1] İnsanlık tarihi kadar eski bir olgu olan intihar; oranları değişmekle birlikte dünyanın her yerinde görülmektedir. İntihar en genel ifade ile bireyin ölmek amacıyla bilerek ve kasıtlı bir şekilde öz yaşamına son vermesi olarak tanımlanmaktadır (Alptekin ve Duyan, 2012; Siyez, 2006). İntihar kişiyi ve kişinin etkileşimde olduğu çevresel sistemleri etkileyen üzerinde hassasiyetle durulması gereken bir…

Geçmişten Günümüze İnsani Yardım

İnsani yardım eylemi, hak odağında sadece insan olmasından kaynaklı bireye ve yaşadığı çevreye dair yapılan yardım ve çalışmalardır. Her insanın yardım alma ve yardım etme hakkı bulunmaktadır. Bu bağlamda düşünüldüğünde insani yardım bireysel bazda olacağı gibi devletler ve uluslararası boyutta da olabilir. Özellikle savaş ve doğal afet gibi olguların insanlara verdiği yıkıcı zararı önlemek, gelişmemiş…

Yaşlılıkta “Kaybetmenin” Derinliği

Kaybetmek sözlükte; yitirmek, yenik düşmek, yenilmek anlamındadır. Yaşlanma olgusunda ise kişiyi birçok açıdan etkileyen, izler bırakan derin bir anlam vardır. Yaşlılıkta kaybetme denince çiftlerden birinin vefatı ilk akla gelendir. Sosyal çevresi içinde varlık, sevdikleri ile var olduğunda anlam kazandığı için ilk akla gelen doğumun, var oluşun sevincinin tam karşıtı olan ölümdür. Unesco’nun yaşlılık tanımına göre;…

SOSYAL HİZMETİN BİTMEZ TARTIŞMASI: “UNVAN MESELESİ”

Sosyal hizmet(sosyal çalışma)[1] disiplini sosyal sorunları çözüm üretmek amacıyla 19. yüzyılda bir ihtiyaç olarak doğarken, önceki dönemlerde de hali hazırda sosyal sorunlar hep vardı (Okay, 2019).  20. yüzyılda ise sosyal sorunlar, sosyal hizmetin çalışma alanına dönüşmüştür. Bireysel ve toplumsal sorunlar sosyal hizmetin çalışma alanına girmekte, bu sorunlar yapısal nitelik taşımaktadır (Şeker, 2012). Çelişkilerden doğan sorunların…