Kategori

Psikolektif Çocuk

Ağırlıklı olarak okul öncesi öğretmenliği ile psikolojik danışma ve rehberlik mezunlarından oluşan Psikolektif Çocuk ekibi, okul öncesi döneme ilişkin dikkat edilmesi gereken konuları incelemektedir. İçerik, çocuk kitaplarının incelenmesinden ve velileri çocuk eğitimi konusunda bilinçlendirme açısından özgün/akademik yazı üretmekten oluşmaktadır.

Çocuklara Ölümü Anlatmak

Ölüm… Bizler  için bile öyle soğuk ve kabullenmesi zor bir kelime ve olgu ki…Çocuklara da bu kavramı onları sarsmadan anlatmak çok önemlidir. Peki ölümü çocuklara nasıl açıklamalıyız? Ya da ölüm hakkında sorular soran çocuklarımıza en uygun cevabı nasıl verebiliriz? Wolf Erlbruch’un ‘Ördek, Ölüm ve Lale’ kitabı sade bir dille hem büyüklere hem çocuklara acıklı ama…

HER OYUNCAK, OYUNCAK DEĞİLDİR!

Oyun, erken çocukluk döneminde çocuğun duygularını, düşüncelerini ve iç çatışmalarını davranışları ile ifade edebildiği bir dildir. Klasik ve çağdaş kuramcıların oyun hakkındaki görüşlerinin temelinde çocuğun haz aldığı ve stresini attığı bir araç olduğu görülmektedir. Aynı zamanda oyun, çocukların çevreye uyum sağlamasını kolaylaştırarak onu yaşama hazırlamaktadır.  Gelişim alanlarından fiziksel, bilişsel gelişime destek olmasının yanı sıra çocuğun…

Duygu Dünyasına Bir Yolculuk : Duygusal Zeka

 ‘’Duygular insan yaşamını her yönden önemli ölçüde etkileyebilecek güce sahiptir.’’ Duygusal zekâ gelişimi bireyin; başkalarının duygularını anlama ve doğru tepkiler oluşturma, sosyal ilişkilerinde doyum sağlama, olumsuz duygu durumlarıyla başa çıkabilme, sahip olunan potansiyeli üst düzeyde ortaya çıkarma gibi kazanımlar elde etmesiyle doğrudan ilişkilidir (Büyükbiçer, 2019). Goleman tarafından öğrenilebilir ve geliştirilebilir bir zekâ olarak vurgulanan duygusal…

Kestim, Yapıştırdım, Boyadım Yaşasın Okul Öncesi!

Okul öncesi eğitim cumhuriyetin ilk yıllarıyla birlikte büyük önem kazanmıştır. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra kadınların çalışma hayatına girmesiyle eğitimde yerini sistemli bir şekilde almıştır. Ülkemizde yıllardan beri süre gelen okul öncesi eğitim algısı ebeveynlerin işe gitmeden önce çocuklarını güvenli buldukları bir yere emanet etme düşüncesiyle şekillenmiştir. Davranışçı öğrenme kuramının öncüsü kabul edilen isimlerden John Locke…

‘‘Çocukluklarda Depresyon Olur Mu Hiç?’’ Demeyin!

Depresyon kelimesinin kökeni Latincedeki depressus kelimesinden gelir ve anlamı bastırmak, sıkıştırmak demektir. Depresyon, hayattan zevk alamama, umutsuzluk, karasızlık, ilgi ve istek kaybı, benlik saygısında azalma şeklinde kendini gösteren duygu durumuna denir (Alper, Bayraktar ve Karaçam, 1997; Akt. Öğretir, 2015 ). Çocukluk depresyonu, yetişkinlerde sıklıkla görülen bir duygu durum bozukluğu olmakla birlikte çocuklarda da nadiren görülmektedir.…

ÇOCUĞUNU REKLAMA MARUZ BIRAKMA

Dünyanın şu an içinde bulunduğu pandemi dönemi sebebiyle evlerde olmanın getirdiği zorunlulukla normal zaman rutinlerimiz değişti. Özellikle çocukların kreş ve okullara gidememeleri ve de parka dahi çıkamamaları normal zaman akışı içindeki tablet, bilgisayar, telefon ve televizyon kullanım süresini ve çeşidini artırdı. Kullanım süresi arttıkça da çeşitli reklamlara maruz kalma oranları arttı. Reklam, bir ürün ya…

EL KADAR BEBEK NE ANLAR OYUNDAN?

Oyun, yenidoğan dönemiyle birlikte ortaya çıkan, bebeğin gelişiminin ve öğrenmesinin bütün yönlerine hitap eden, gelişim düzeylerine göre farklılık gösteren, büyüme ve gelişmeye önemli katkıları olan davranış örüntüleridir. Bebekler yaşamın ilk yıllarından itibaren yaşadıkları çevreyi farklı duyu organlarıyla algılamaya çalışırlar. Bebeğin ilk oyunları da ilk bebeklik dönemi ile duyu organları vasıtasıyla ortaya çıkar. Yaşamının ilk aylarında…

Yetişinn! Sünnet Oluyorum…

Sünnet tüm dünyada bilinen en eski cerrahi girişimlerin başında gelir. Toplumumuzda dini anlamının yanı sıra erkekliğe adım niteliği taşıyan bir durum halini almıştır. Bununla da kalmayarak sünnet düğün organizasyonu ile bu duruma akrabalar, yakın tanıdıklar davetiye ile şahitlik için çağrılarak organizasyona dönüşmüştür. Müslüman ve Yahudi toplumlarının dışında, özellikle Batılı ülkelerde sünnet, genellikle daha sağlıklı olduğu…

BANANE İŞTE, YAPMICAM!

Kimi çocuklar belirgin bir şekilde saldırgan özellik göstermez fakat yetişkine başkaldırır ve söz dinlemezler. Anne babasının buyruğu altına girmek istemezler ve onlara bir söz yöneltildiğinde duymazdan gelebilirler. Bazen de duydukları halde bildiklerini okurlar. İşte bu çocuklar, saldırganlık özelliklerini aktif olarak değil pasif bir direniş yoluyla, inat ederek, açığa vururlar (Yörükoğlu, 1992). Sergiledikleri davranışlarla çevresindekileri çileden…

Çocuk, Resimleriyle Ne Anlatır?

Çocukları Tanıma Aracı olarak Resim Kendisini sınırlı sözcük bilgisiyle ifade edemeyen çocuklar için en kolay anlatım aracı, resimdir. Çizdikleri resimler ile kendilerini ifade edebilirler. Çocuk çizdiği resimlerde iç dünyasına ait bilgiler verir. Resimdeki nesnelerin, kişilerin çiziliş sırası-çiziliş biçimi, kullandıkları renkler, resimdeki eksik ögelerin, resim içindeki karalamaların anlamları vardır. Aslında resim çocuğun iç dünyasının kağıda dökülmüş…