Kategori

Psikokuram

Bu kategori, başta psikolojik danışma ve rehberlik / psikoterapi alanındaki kuramlar olmak üzere ruh sağlığı alanını etkileyen kuramsal yaklaşımları tanıtmak, açıklamak ve aydınlatmak amacıyla yapılacak çalışmaları içermektedir.

Senin Yaşam Biçimin Hangisi?

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. Adler, bireyin çocukluk dönemlerinde etkileşimler sonucunda kendine özgü davranış örüntüleri geliştirdiğini savunur ve bunu yaşam biçimi olarak adlandırır. Bu kavram bireylerin amaçlarını, kendisine ve dünyaya ilişkin görüşlerini ve amaçlarına ulaşmak için alışılmış tepki örüntülerini içerisinde barındırır (Geçtan, 2017). Yaşam stili kalıtımsal özellikler, bireyin yaratıcı gücü, aile içi iletişim biçimleri, psikolojik doğum sırası ve erken dönemde…

“SUÇUMUZ NEYDİ BİZİM?”

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. İnsanlık tarihi ne kadar eski ise suçun tarihi de o kadar eskidir. Öyle ki bazı inanışlarda insanlığın dünyaya geliş hikâyesi, ilahi bir suçun işlenmesine dayandırılmaktadır. İlk suçun kim tarafından işlendiği konusu bir tarafa, suç olgusunun insanlık tarihinin başlangıç noktasından bugüne kadar toplumsal hayatın en önemli problemlerinden biri olduğu değişmez bir gerçektir. Çünkü her grup, topluluk…

FIKRALARLA SAVUNMA MEKANİZMALARI

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. İnsanoğlunun yeryüzündeki var olma savaşımı milyonlarca yıldan beri sürmektedir. Bu savaşta biyolojik yapımız değişen koşul ve durumlara uyum sağlamayı başarmıştır. Peki var olma savaşımızda savaşı sürdüren ve yeni durumlara uyum sağlayarak evrimleşen sadece biyolojik yapımız mıdır? Biyolojik yapının üzerinde filizlenmiş olan ruhsal yapımız da benzer bir evrimi ve uyum sürecini yaşamaktadır. Bu süreç içerisinde ilkel…

Bilinçdışına Giden Kral Yolu

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 4 Dakikadır. Gece korkunç bir rüya gördüğümüzde hangimiz en yakınını arayıp anlatmadı ya da Google’ a yazıp anlamına bakmadı. Bazı kişiler diğerlerine göre rüyalarını daha iyi hatırlar ama yine de çoğumuz komik, şaşırtıcı ya da korkutucu rüyaları hatırlarız. Örneğin ben rüyalarımda hayvanlarla konuşabildiğimi görmüştüm. Öyle ya hayal gücümüzün genişliğine göre şekillenen rüyalarda her şey mümkündür. Belki siz…

Şimdi Reklamlar!

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 4 Dakikadır. Psikanaliz bilimi ve kavramları edebiyat, sinema, ekonomi, siyaset gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Özellikle psikanalizin bilinçdışı, arzu, özdeşleşme, ayna evresi gibi kavramları birçok çalışmada sıkça yer almaktadır. Bu alanda çalışanların odak noktası kişilerin irrasyonel güdülerini, bilinçdışı süreçlerini ele alarak onları etkileyip manipüle etmektir. Özellikle pazarlamacılar, reklamcılar ve halkla ilişkiler uzmanları tarafından geçmişten günümüze kişilerin en derinde…

“BİREY, SİSTEMİNDEN BAĞIMSIZ DEĞİLDİR.”

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. Sistemik psikolojik danışma yaklaşımı, 1950’li yıllardan 1970’li yıllara kadar odağına aileyi alarak psikolojik danışma alanında çalışmalarını sürdürmüştür. O dönemlerde aileye odaklanıldığından, müdahale birimi de aile olmuştur. Oysa aile bir sosyal organizasyondur; bireyin bu organizasyonunu gerçekleştirdiği başka sosyal birimler de vardır. Diğer aile terapisi kuramlarından farklı olarak sistemik yaklaşım, kendini sadece aile ile sınırlandırmamaktadır (Sanberk ve…

İlk Bağlarımız: Aile

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 5 Dakikadır. Zaman içinde yaşadığımız çağın getirileri sonucunda klasik geleneksel aile yapısında değişimler söz konusu olmuştur. Çağın getirisi olan bireyselci kültür sonucu gelecek nesille çatışma yaşayan aileler profesyonel yardım arayışına girmiştir. Bu yardım arayışında aile danışmanlığı ailede sağlıklı iletişim ortamının sağlanmasında aile bireylerine sunulan psikolojik danışma hizmetidir (Sarı, 2015). Aile danışmanlığı, ailelerin yaşadıkları sorunlarla ilgili karar verilmelerine…

AİLE DANIŞMANLIĞINA SİSTEMATİK BAKIŞ: ÇOK KUŞAKLI AİLE TERAPİSİ

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 4 Dakikadır. Aile danışmanlığı son yıllarda daha çok duyulsa da yıllardır devam eden ve gelişen bir süreçtir. Aile danışmanlığı, kişilik kuramlarında olduğu gibi birçok farklı bakış açısına dayanan farklı ekollere ayrılmıştır. Bu ekollerden biri de Murray Bowen’ın kuşaklar arası aile terapisidir. Murray Bowen 1950’li yıllardan itibaren ailelerle çalışmıştır. 1960’lı yıllardan sonra ise “Bowen kuşaklar arası aile terapisi”, …

TOPLUMUN MİHENK TAŞI AİLE

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 4 Dakikadır. Aile her kültürde bulunan sosyal bir kurumdur. Toplumun temelini oluşturan aile, insanlığın varoluş süreciyle birlikte ortaya çıkmış bir kurumdur. Aile tanımında farklılıklar olmakla birlikte “biyolojik ve psikolojik bağları olan; aralarında tarihsel, duygusal, ekonomik bir birliktelik olan ve kendilerini aynı evin üyeleri olarak hisseden bireylerin oluşturduğu birliktelik” olarak aileyi tanımlamak kapsayıcı olacaktır (Demirbilek, 2015). Nathan Ackerman,…

Duygu Düzenlemeden Etkin Tedaviye: Diyalektik Davranışçı Terapi

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 2 Dakikadır. Dr. Linehan tarafından geliştirilen bu terapi yaklaşımında, sınırda kişilik bozukluğunun tedavisi ile ilgili ilk olarak çalışılmıştır. Duygu düzenlemeyi, danışanlarla/hastalarla çalışırken önemli bir yerde konumlandıran DDT,  danışanın olumsuz duyguları yoğun bir şekilde yaşamasının kabul edilmesiyle tedavi sürecinin de başlayacağı görüşüne dayanmaktadır. Bireyin rahatsızlığına odaklanmak, onu düzeltmek için çaba sarf etmek yerine bir bütün olarak tedaviyle ilgili…