CAN YELEĞİM: SPOR

Bir gelişim dönemi düşünelim ki birçok alanla ilişkili olsun; ergenlik

Ergenlik birçok açıdan değerlendirilmiş çeşitli yanları incelenmiş uçsuz bir alandır. Bireyin bir anda kendini bir suda bulduğu çırpındıkça battığı kulaç kulaç geçmesi  gereken bir nehir gibi..Bir süre kulaçlarken kişiyi yoran ama sakin bir şekilde geçilmesi gereken bir dönemdir ergenlik ve bu nehiri nasıl geçtiğimiz kimliğimizin oluşmasında büyük bir etkiye sahiptir.. Peki, biz bu nehirde can yeleği olmadan mı yüzeceğiz? Bir can yeleği önerisi olarak sporu ele alacağımız bu yazıda önce yapılan araştırmalara göz atalım.

Spor; bireysel ya da takım olarak, belirlenmiş kural, yer, zaman ve alanda; değişiklikleri gözlenebilen, seriler halinde gerçekleştirilen ve bir amaç doğrultusunda yapılan organize insan davranışlarıdır.

Tek başına sihirli bir değnek misali kişiye dokunan birçok dalı ile her kişiye ulaşabilen güzel bir yol arkadaşı peki spor bu nehri geçerken bize nasıl yardım eder?

Bununla ilgili yapılan birkaç araştırma şu şekildedir:

Ülkemizde 1999 yılında yapılan bir çalışmada spor etkinliklerinin çocuk ve ergenlerde davranış ve sosyal gelişim üzerine etkileri araştırılmış; araştırmaya 6–15 yaş Aralığında 26 kız ve 25 erkek katılmıştır. Bu alışmaya katılan çocuk ve ergenlere 2 ay aralıkla H. J. Eysenck Glenn Wilson’un sosyal gelişim envanteri uygulanmış ve spor etkinliklerine katılımın sosyal gelişimleri üzerine belirgin derecede olumlu katkıda bulunduğu saptanmıştır.

Sivas’ta 697 üniversite öğrencisinin aktif sosyal etkinliklere katılma oranları ve benlik saygısı düzeylerini belirledikleri araştırmalarında, spor yapan öğrencilerde beden imgesi değerlendirmesinin spor yapmayanlara göre daha olumlu olduğu sonucuna varmışlardır.

Yapılan kesitsel bir çalışmada, 15–20 yaş aralığında bulunan ve herhangi bir spor kulübünde haftanın her günü veya haftada 2–3 kez spor yapan bir grup ergen ile haftada 1 spor yapan ya da hiç spor yapmayan ergenler (n=9217, kız=3983, erkek=5234) intihar teşebbüsü açısından karşılaştırılmıştır. İntihar teşebbüsünün haftanın her günü veya haftada 2–3 kez spor yapan grupta, az spor yapan ya da hiç yapmayanlara göre daha nadir görüldüğü saptanmıştır.

Yapılan araştırmalar sonucunda ergenlik ve spor imgesi birçok açıdan olumlu kimlik yapısına uygun bulunmuştur. Bireyin yeni bir çevreye dâhil olarak özgüvenini geliştirdiği birçok yönden olumlu beden imgesi geliştirdiği belirlenmiştir. Can yeleği olmadan da bu nehri geçmek pek tabii mümkün olsa da bazen işler kötüye gitmeden önlem almak da fayda vardır.

Bu nehri geçen geçmeye çalışan birçok kişi için bir can yeleği uzatmak nasıl olurdu?

Sporu daha çok alana yaymak ve nehrin sonunda bizi bekleyen güzellikleri daha aydınlık görmek için spora hayatımızda her zaman yer açmak dileğiyle…

Emine Dilek ŞEN

Psikolojik Danışman

Kaynaklar

Mathey E. ThisThingColledSport, Y. HealthPhysical

Çamlıyer H, Çobanoğlu G, Er N. Spor etkinliklerinin çocuk ve ergenlerde davranış ve sosyal gelişim

Dogan O, Dogan S, Çorapçıoglu Sosyal Etkinliklere Katılmanın Benden imgesi ve

Benlik Saygısına Etkisi.üzerine etkileri.

Ferron C, Narring F, Cauderay M, Michaud PA. Sportactivity in adolescence.

 

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir