BİREYSEL PSİKOLOJİ

Yazarın Adı: Alfred Adler

Çeviren: Dr. Halis Özgü

Baskı: Kasım, 2002

Yayınevi: Hayat Yayınları

Sayfa Sayısı: 143

” Hayatın dinamik kanunu, zorluklar karşısındaki       

      ZAFER dir. Korunma içgüdüsü, vücut ve ruh

      dengesi ve tamlık eğilimi buna bağlıdır.”

Alfred Adler bireysel psikoloji ekolünün kurucusu, Avusturyalı bir psikiyatristtir. Aynı zamanda Freud ve Jung’la beraber derinlik psikolojisinin üç büyük kurucularından biridir. Adler ilk sosyal yapılandırmacılardandır. Bireysel psikoloji adlı ekolünde bireylerde sosyal ilgi ve aşağılık duygusu eğiliminin doğuştan olduğunu, duygu-davranış ve düşünce üçlüsünün bir arada değerlendirilmesi gerektiğini vurgular. Sosyal Duygunun Gelişiminde Bireysel Psikoloji haricinde diğer bazı eserleri: Organların Yetersizliği Üzerine İnceleme, Nevrotik Yapı Üzerine, Tedavi ve Eğitim, İnsanı Tanımak, Yaşamı Tanımak, Çocuk Eğitimi, Yaşamı Biçimlendirme, Psikoterapi ve Eğitim’dir.

Sosyal Duygunun Gelişiminde Bireysel Psikoloji Adler’in savunuculuğunu yaptığı Bireysel Psikoloji ekolünün gerekçelerini, özelliklerini, yöntemlerini açıklamak amacıyla yazılmıştır. Hedef kitlesinin bu ekolün değerlerine sahip kişiler ve ekolün belli noktalarda ters düştüğü Freud ve taraftarları olduğunu söyleyebiliriz. Adler kitabında Freud’la ters düştüğü noktaları nedenleriyle kimi zamanda vaka örnekleriyle ortaya koymuştur.

 Adler bu kitabında sürekli olarak ” hayat stili, sosyal hayat ve sosyal duygu” kavramları üzerinde durmuştur. Bu kapsamda bireyin davranışının hayat stilini anlattığını ifade etmiştir. Bireyin ailesinde ve içinde bulunduğu çevresinde gelişen sosyal hayatıyla da sosyal duygusunun oluştuğunu belirtmiştir. Tüm bu bilgiler ve Adler’in bir psikiyatrist olmasıyla bağlantılı olarak kitap psikoloji, psikiyatri alanına hizmet ediyor. Bireysel psikoloji çeviri ürünü olduğu için dilini anlamak, ifade ettiğini doğru kavramak yer yer zorlaşabiliyor. Kitap, zor anlaşılan ifadeler bulundurmasına rağmen bireysel psikoloji hakkında birinci ağızdan en doğru bilgilere sahip olmamızı sağlıyor.

 

Sosyal Duygunun Gelişiminde Bireysel Psikoloji, bir önsöz, toplam 15 bölüm ve bir de ekler kısmından oluşuyor. Kitabın bölümleri sırasıyla şöyle: Kendimiz ve Dünya Hakkındaki Görüşümüz, Hayat Stilinin Psikolojik Araştırma Yolları, Hayat Problemleri, Vücut ve Ruh Problemleri, Morfoloji-Dinamizma ve Karakter, Aşağılık Kompleksi, Üstünlük Kompleksi, Başarısızlık Tipleri, Şımartılmış Çocuğun Hayal Dünyası, Gerçekten Bir Sinir Hastalığı Nedir?, Cinsel Sapmalar, İlk Çocukluk Hatıraları, İlk Çocukluk Hatıraları, Çocukta Sosyal Duygunun Gelişmesini Zorlaştıran Şartlar, Gündüz ve Gece Rüyaları, Hayatın Manası’ dır.

Önsöz bölümünde kitabın çevirisini yapan Halis ÖZGÜ’ nün Adler ve kitap hakkındaki düşünceleri yer almaktadır.

İlk bölümde Adler görüş ve davranış ilişkisini şöyle açıklıyor: Görüş bir bireyin dünya hakkında tasarımına uyarak bireyin düşüncesini, duygularını, iradesini ve aksiyonunu değerlendirir. Böylece davranışın görüşten meydana geldiğini ifade eder.

İkinci bölümde hayatın gerçek manasının bireyin yersiz davranışında karşılaştığı dayanıklılıkta belli olacağı ifade ediliyor.

Hayat Problemleri adlı üçüncü bölümde Adler hayatın  bütün problemlerini sosyal hayat, çalışma ve aşk olmak üzere üç probleme bağladığını ifade etmiştir. Bu üç soruna karşı tavrımızın hayat stilimize göre değiştiği de belirtiliyor.

Dördüncü bölümde Adler vücut ve ruh dengesini vaka örnekleriyle anlatmıştır.

Beşinci bölümde bireysel psikolojinin; her hareketin bireyden meydana geldiği ve hayat stilini gösterdiği, her ifade aracının kişilik birliğinden ortaya çıktığı, kişilik birliğinde çelişme, çift değerlilik, iki ruh bulunmadığı görüşünden bahsediliyor.

Aşağılık kompleksi adlı altıncı bölümde insan olmanın aslında aşağılık duygusuna kapılmak olduğu ifade ediliyor. Aynı zamanda Asker aşağılık kompleksinin varlığını daima bireyin geçmişinde, çocukluğunda şımartılmış olmasında, organlarının yetersiz bir şekilde gelişmesinde, çocukluğunda ihmal edilmiş olmasında aramamız gerektiğini belirtiyor.

Yedinci bölüm olan Üstünlük Kompleksinde, bu kompleksin çoğu zaman, orta bir kimseninkinden üstün imkanlarına ve kapasitesine inanan bir kişinin davranışlarında, karakter özelliğinde ve düşüncerinde açık görüldüğünü anlatır.

Sekizinci bölüm olan Başarısızlık Tiplerinde Adler, ruhsal hayatla ilgili incelemelerde elde edebildiği en mükemmel bilgilerin belki de tipolojiden kaynaklandığını, çetin – yeterince işbirliği anlayışına sahip olamayan çocukların aslında sosyal duygudan yoksun olduğunu belirtmiştir.

Dokuzuncu bölüm olan Şımartılmış Çocuğun Hayal Dünyası’nda şımartılmış çocukların her şeyi başkalarından bekledikleri, herkesin kendilerine hizmet etmelerini istedikleri gibi işbirliğine yatkın olmayan özelliklerinden bahsedilmiştir.

Onuncu bölümde sinir hastalarının çocukluğundan beri problem karşısında gerileyecek şekilde bir dinamik kanun oluşturduklarından bahsedilmiştir.

On birinci bölümde, Adler’in cinsel sapmalar konusunda, çoğu zaman cinsleri hakkında açık görüşleri olmayan, hemen başarı kazanmak isteyen ve kişisel üstünlük arzusu duyan şımartılmış çocukların cinsel sapma yaşadıklarını saptadığından bahsediliyor.

On ikinci bölüm olan İlk Çocukluk Hatıralarında, her hatıranın bireyi ilgilendirdiğinden bahsedilmektedir.

On üçüncü bölümde şımartılmış, terkedilmiş ve organik yetersizlikleri olan çocukların sosyal duygusunun gelişiminin yavaş olduğundan bahsediliyor.

On dördüncü bölümde hayal gücünün içine girdiğini belirten Adler gece ve gündüz rüyalarından bahsetmektedir.

Sonuncu bölümde insanın karşılaştığı bütün problemlerin aslında bir işbirliği yeteneğinin hazırlığı olduğu belirtilmektedir.

Ekler bölümünde ise danışmanla danışan arasındaki münasebetler, çetin çocukların anlaşılmaları ve tedavilerine ait bireysel psikolojilerinin soru listesi yer almaktadır.

Sosyal Duygunun Gelişiminde Bireysel Psikoloji kitabı bir ekolün birinci ağızdan verilen bilgilerini içerdiği için psikoloji alanında değerini yıllardır korumuş durumda. Kitabın psikoloji alanına ilgi duyan özellikle bu işi sahada yapma amacında olan kişilerin yararına olacağı kanısındayım. Keyifli okumalar dilerim.😊

Kübranur ÜÇÜNCÜ

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

 

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir