ŞİDDET KRİMİNAL SUÇTUR!

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 2 Dakikadır.

Şiddetin çocuk ruh sağlığına olan etkisi üzerine birçok araştırma yapıldığı bilinmektedir. Tüm bireylerin şiddetin olumsuz bir davranış şekli olduğu görüşünde olması ne yazık ki şiddeti yok saymamaktadır. Özellikle çocuklar üzerinde uygulanan şiddet onların ruh sağlığında önemli çöküntülere neden olmaktadır.

Araştırmalara göre çocukların birtakım davranışlarını engellemek amacıyla uygulanan şiddet çocukların sağlıklı birer birey olma konusunda etkili bir eğitim yöntemi olmamaktadır. Her ne kadar çocuğa vurmanın doğru bir eğitim yöntemi olmadığı savunulsa da ebeveynler öfkesini kontrol edemeyerek şiddete başvurabilmektedir (Demiriz,2016). Bazı aileler bunun terbiye vermek için en iyi yöntem olarak kabul etmektedirler. Doğru bir davranış kazandırılmasında veya saygılı olunmasını sağlamak için atılan her bir tokatın çocuk için ağır sonuçlar doğurduğu yapılan incelemelerde görülmektedir.

“JAMA Network Open” adlı dergide yayımlanan çalışmaya göre çocuğa karşı uygulanan kötü muamele; fiziksel, cinsel ve duygusal istismar olarak ifade edilmekte olup fiziksel cezalandırma ise vurma, itme, tokat atma gibi sert uyarıcıların uygulanmasıdır (Çocuğa şaplak atmak, 2019).

Çocuklara atılan dayağın onlar için hiçbir öğretici bir yönü olmadığı tam aksine çocuklara vurmayı, kötü davranılmayı öğrettiği yapılan incelemelerce görülmüştür. Çeşitli cezalar yoluyla büyütülen çocuğun yetişkinlik döneminde de bireylere yönelik saldırılarda bulunma olasılığının fazla olduğu yine ulaşılan sonuçlar arasında yer almaktadır.

Fiziksel şiddet uygulanan, cinsel veya duygusal istismara maruz kalan çocuklarda anti sosyal ve kriminal davranış eğilimi, okulda düşük başarı oranı gibi sonuçların da ortaya çıktığı görülmektedir.

Çocuklara atılan tokat, aynı zamanda çocukların zekalarını da büyük oranda olumsuz olarak etkilemektedir. Sürekli dayağa maruz kalan çocuklarda zeka düzeyinin düşük olduğu yapılan araştırmalarda görülmüştür. Bilişsel gelişimini yavaşlatarak okuldaki başarısını da olumsuz olarak etkilemektedir(Çocuğa şaplak atmak, 2019).

Çocuk-ebeveyn arasındaki bağda zayıflama meydana gelmesi olası ihtimaller arasında yer almaktadır. Anne ve babadan şiddeti öğrenen çocuk başkalarına da kolayca vurmayı öğrenecektir. Çocuk üzerinde uygulanan korku ve şiddet ile kurulan otorite hiçbir zaman kalıcı değildir (Dayak ve Çocuk, ?). Bununla beraber çocukta kendini sevmeyen, kendini değersiz, yetersiz hisseden benlik algısına sahip bir benlik oluşması diğer sonuçlar arasında yer almaktadır.

Araştırmalara göre yetişkinlik döneminde artan ağır suçlu ve suçların, bireyin çocukluk çağında bedensel şiddet içeren davranışlara maruz kalması ile yakından ilişkili olunduğu görülmüştür (Demiriz, 2016). Bu nedenle bireyde para çalma, başkalarına fiziksel saldırıda bulunma veya daha ağır suçlarla başka bireylere zarar verme olası etkenler arasında yer almaktadır.

Sonuç olarak çocuğa atılan her tokat onun geleceğini oldukça etkileyen olumsuz bir etken olmaktadır. Uygulanan her türlü şiddet onun eğitimini desteklemediği gibi önüne kurulan barikattan başka bir şey olmayacaktır.

Dünyada yirmiden fazla ülkede tokat atmak dahil olmakla birlikte şiddetin her türlüsü suç sayılmaktadır.

Arzu UYAR

Psikolojik Danışman

Kaynakça

  1. Çocuğa Şaplak Atmak. (t.y. ,2019). Erişim adresi: https://tr.sputniknews.com/bilim/201901291037353102-cocuk-saplak-atmak         kriminal-anti-sosyal-davranslar/
  2. Demiriz B. (2016). Çocukları Döverek Ne Yapmaya Çalışıyorsunuz? Hürriyet. Erişim adresi: http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/dr-basak-demiriz/cocuklari-doverek-ne          yapmaya-calisiyorsunuz-40100237
  3. Dayak ve Çocuk (t.y.). Erişim adresi: https://www.annegunlugu.net/dayak-ve-cocuk dayagin-zararlari-dayagin-cocuk-uzerindeki-etkileri.html

Görsel Kaynaklar

  1. https://www.kizlarsoruyor.com/toplum-sosyal-iliskiler/a104380-cocuklar-siddeti-asla-unutmaz
  2. https://www.thejournal.ie/57-per-cent-would-support-a-ban-on-slapping-children-1303050-Feb2014/
  3. http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/dr-basak-demiriz/cocuklari-doverek-ne-yapmaya-calisiyorsunuz-4010023