AFFETMEK

Affetmek güçlüyü daha güçlü yapar.

Publilius Syrus

Son zamanlarda birçok araştırmaya kaynaklık eden affetme duygusu daha çok din psikolojisiyle anılsa da kendini gerçekleştirme, psikolojik sağlamlık, duygu temelli araştırmalar ve kişilik özellikleri gibi kavramlara da eşlik eder. Günümüzde affedicilik psikoterapi, sinirbilim, kişilik ve sosyal psikoloji alanlarında da popüler bir araştırma konusu haline gelmiştir. Özellikle 80 lerden sonra affediciliğin kişide oluşturduğu fiziksel ve ruhsal iyilik halinin anlaşılmasıyla ruh sağlığı çalışanlarının bu konuya olan ilgisi artmıştır. Topbaşoğlu’na göre affetme eğiliminin artması olumsuz duyguları azaltır ve bu olumsuz duygular ile yaşam doyumu arsındaki ilişkiye de olumlu bir şekilde yansır.

Affetme duygusu kişinin sadece beslediği olumsuz duygularını ortadan kaldırması değil aynı zamanda affettiği şeye karşı olumlu duygular beslemesiyle gerçekleşir. Dolayısıyla denebilir ki affetmek bir süreçtir. Bu süreç sonunda aile, romantik ilişkiler ve çevre gibi bireyin hayatındaki sosyal alanlarda; bireyin iyilik hali olumlu yönde etkilenir. Genelde 3 başlık altında ele alınan affetmenin ilki kişinin kendini affetmesidir ve bireyin kendine dair olumsuz duygularını ve suçlamalarını ortadan kaldırarak kendine karşı olumlu duygular beslemesi ile gerçekleşir. Çapan ve Arıcıoğlu’nun yaptığı çalışmaya göre hayata dair amaç belirleme ve sorumluluk almanın kendini affetme noktasında önemli rol oynadığı görülmüştür. Diğer bir affetme ise başkalarını affetmeyi içerir ve kişinin olumsuz duyguları ortadan kaldırmada en zorlandığı affetme çeşididir. Üçüncü affetme ise kişinin sorumluluğun kimde olduğunu bilmediği olayları affetmesidir.

Ülkemiz alan yazınında affetme üzerine yapılan araştırmalar az olmakla birlikte ilgili araştırmalar incelendiğinde affetmenin bireyde ruhsal rahatlamayı sağladığı ve affedici kişilik özelliğinin psikolojik sağlamlığa katkı sağladığı görülmüştür. Kaya ve Peker’e göre kişilerin sosyal çevreleri genişledikçe iletişim becerileri artacak; iletişim becerileri de arttıkça yüksek beklenti düzeyleri düşerek affedici düşünceleri artacaktır. Bundan hareketle denebilir ki sağlıklı iletişim kurmak ruh sağlımızın iyi oluşunu sağlayacak affetme duygusuna kaynaklık eder. Bireyin kendinde affedici düşünmeyi arttırması için yapması gereken bir diğer şey ise  kendine karşı özenli olmayı ve kendini iyileştirmeyi içeren özduyarlılığın arttırılmasıdır. Özduyarlılığı yüksek olan yani kendinin farkında olup bunu kabullenebilen bireylerin affetme konusunda daha başarılı oldukları görülmüştür. Şunu söyleyebiliriz ki bireyin kendini, karşısındakini veya yaşadığı olay affetmesi yaşam doyumunu ve psiko-sosyal uyumunu arttıracak ve psikolojik iyi oluşunu güçlendirecektir. Dolayısıyla, lafı Goethe’ye bağlayacak olursak “Hiç kimse, affettiği zaman olduğu kadar yükselemez.”

Rabia EROL

Psikolojik Danışman Adayı

KAYNAKÇA

Akın, M., Özdevecioğlu, M., & Ünlü, O. (2012). Örgütlerde İntikam Niyeti ve Affetme Eğiliminin Çalışanların Ruh Sağlıkları ile İlişkisi. Amme İdaresi Dergisi, 45(1), s.77-97.

Asıcı, E., & Karaca, R. (2014). Öğretmen adaylarında affetme özelliği ve özduyarlık. The Journal of Academic Social Science Studies, 27.

Aydın, F. T. (2017). Pozitif bir karakter gücü olarak affedicilik. The Journal of Happiness & Well-Being, 5(1), 1-22.

Ayten, A. (2009). Affedicilik ve din: affetme eğilimi ve dindarlıkla ilişkisi üzerine ampirik bir araştırma. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 37, 111-128.

Bugay, A. ve Demir, A. (2016). Hataya ilişkin özelliklerin başkalarını affetmeyi yordaması. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4(35).

Çapan, B. E. ve Arıcıoğlu, A. (2014). Psikolojik Sağlamlığın Yordayıcısı Olarak Affedicilik/Forgiveness as Predictor of Psychological Resiliency. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 5(4), 70-82.

Kaya, F. ve Peker, A. (2016). Üniversite Öğrencilerinin Affetme ve Mükemmeliyetçilik Düzeyleri Arasındaki İlişki: Duygusal Zekânın Aracı Rolü. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 15(4), 1086-1094.

 

Resim 1: http://kisiselsifayolculugu.blogspot.com.tr/2013/05/kendini-affetme-olumlamas.html

Resim 2: http://www.pelinnarin.com/affetme-ve-bagislama-seminerleri/

 

 

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir