Month

Ekim 2020

KİME DANIŞTIĞINA DİKKAT ET

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. Bilişsel Davranışçı Terapiler (BDT) günümüzde psikoterapi alanında en önde gelen yaklaşımlardan birisi haline gelmiştir. Bu psikoterapi türü tarihsel anlamda insanlığın ortaklaşa ulaştığı birtakım ortak noktaları içermenin yanı sıra bilimsel ve deneysel bilgiyi de psikoterapi pratiğine sokmayı başarmıştır (Özdel, 2015). Tarihsel kökenleri arasında Stoacılık, Kantçı felsefe gibi çeşitli akımlar yer alan bu yaklaşım günümüzde de doğu…

ANILARINIZ GERÇEKTEN SİZE Mİ AİT?

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır.        Çocukluk fotoğraflarınıza bakarken hatıralarınız birbiri ardına sıralanır. Bazen dünmüş gibi ayrıntılı hatırlarsınız. Peki bu anıların ne kadarı gerçek? Hatırladığınız bazı şeylerin hiç yaşanmamış olduğu gerçeği ile yüzleşmeye var mısınız? Hiç yaşamadığımız anıları sahiplenmemizin temelinde olmuş olmasını istediğimiz olayların yer alması olabilir. Çocukluk fotoğraflarınıza arkadaşlarınız ile birlikte bakarken onların hoşlanacağı şekilde hatırlarsınız; aileniz…

Kendinize bir de bu pencereden bakın: Johari Penceresi

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. İnsanların önce kendilerini daha sonra da başkalarını bütün yönleriyle anlayabilmesi mümkün müdür? Size kendiniz hakkında sorular sorulduğunda verdiğiniz cevaplar ile yakınlarınıza sorulduğunuzda sizinle ilgili verdikleri cevaplar aynı mı? Başkaları sizin hakkınızda bilmediğiniz neyi biliyor? Kişiliğimizi tam anlamıyla idrak edemeyebiliriz; ancak kişiliğimizin dış dünyaya yansıyan kısmı hakkında bilgi sahibi olabiliriz. İşte Johari Penceresi Modeli ilişkilerimizde iletişimimizi,…

SÖY- SÖY- SÖY- LEMEK İSTEDİĞİM ŞEYLER

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 2 Dakikadır. ‘’ Çocukla birlikte vakit geçirilmeli, nasıl konuşursa konuşsun onun sizin için değerli olduğu hissettirilmelidir.’’ Kekemelik, konuşmanın akıcılığı ile ilgili bir iletişim bozukluğudur. Konuşmada uygun olmayan duraklamalar, tekrarlar ve ses, hece ve sözcüklerde uzatma gibi problemler görülür. Bazı durumlarda belli yüz ve vücut hareketleri, konuşma çabasıyla birlikte görülebilir (Yaşar, 2017). Kekemelik, özellikle dil gelişiminin erken döneminde…

Türkiye Odağında Mülteci Sosyal Hizmeti

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 2 Dakikadır. İçinde barındırdığı insan hakları, sosyal adalet ve savunuculuk gibi kavramlarla dezavantajlılık konusuna değinen bir meslek olan sosyal hizmet, mültecilik konusu ile yakından ilgilidir. Özellikle kendine has güçlendirme, baskı karşıtı uygulama ve hak temelli yaklaşım gibi yöntemleri ile mültecilerin insan haklarına yaraşır bir biçimde desteklere ulaşması ve sağlıklı bir entegrasyon süreci geçirmeleri adına sosyal hizmet uzmanları…

EKLEKTİK BİR PSİKOTERAPİ: BDT

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. Bilişsel-davranışçı terapi bilişsel ve davranışçı terapilerin temel ilke ve tekniklerinin bütünleştirilmesiyle gelişen bir kuramdır. Terapi sürecinde ise bilişsel tekniklerle davranışçı teknikler birlikte kullanılmaktadır. Bilişsel davranışçı terapi sürecinde; danışanın işlevsel olmayan inançları ve buna bağlı olarak ortaya çıkan davranışlarının değiştirilmesi amaçlanmaktadır. Terapi danışanın problemlerinin kapsamlı bir değerlendirmesiyle başlamaktadır. Tanı koyma yoluyla da, problemin bilişsel-davranışçı yaklaşıma göre…

DÜNYADAN İNSANA UZANAN GÜÇLÜ BİR BAĞ: AİDİYET

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 4 Dakikadır. Yaklaşık iki ay önce kariyer sebebiyle şehir değiştirdim. Bu değişimin iki yıldır beklediğim bir şey olduğunu söylersem mutluluğumu ve heyecanımı tahmin edebilirsiniz diye düşünüyorum. Benim için bu değişim bir yandan hayalime ulaşmayı bir yandan da başarısızlık silsilesi yaşadığım şehirden kaçmayı ifade ediyordu. Çok güçlü ve heyecanlı hissettiğimi hatırlıyorum. Şu anda yaşadığım şehre geldikten bir ay…

Geçmişin Geleceğe Engeli Ruminasyon

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 2 Dakikadır. Hiç gün içerisinde ve hatta haftalarca sürekli aynı şeyleri düşündüğünüzü fark ettiğiniz oldu mu? Özellikle pandeminin etkisiyle evde kalınan uzun zaman dilimlerinde çoğu insan kendini dinlediğini söylemektedir. Bu zaman diliminde kendiyle baş başa kalan çoğu insan için akla takılan fikirleri, geçmişte yaşadıkları onları üzen olayları sürekli düşünmek, onlara çözüm bulamamak ya da bulup da işleyişe…

SORUMLULUK AL MUTLU KAL!

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. Toplum yaşamının her alanı devlet organlarıyla bağlantılıdır. Aile birliğiyle başlayan toplu yaşam süreci kişilerin düşünebilen, üretebilen, fikirlerini özgürce dile getiren birey olmalarıyla, kimi alanlarda toplumda devlet müdahalesi olmadan, aynı düşünce ekseninde bir arada olma ihtiyacını doğurmuştur. Devletin hegemonyasına yönelik mücadele etme, birey ve grupların salt kendi çıkar ve arzularına yönelik bir araya gelmeleri, örgütlenmeleri, faaliyette…

Bilişsel Düzenleme ile Değişim: Bilişsel Davranışçı Terapi

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 4 Dakikadır. Bilişsel davranışçı terapi düşüncemizin, hissettiklerimiz ve davranışlarımız üzerindeki etkisini vurgulayan yapılandırılmış bir terapidir. BDT temellerini öğrenme kuramları ve bilişsel psikoloji ilkelerinden alır (Özcan ve Çelik, 2017). Fakat hangi uygulama olduğu fark etmeksizin kuramın merkezinde ‘‘öğrenme ve yeniden öğrenme’’ olgusu yer almaktadır (Türkçapar ve Sargın, 2012). Bilişsel davranışçı terapi temel ilkeleri şöyle sıralanabilir: Birey çevresinden çok…