Month

Mart 2020

ŞEMALAR İLE DUYGUSAL ZEKA İLİŞKİSİ

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. Bireylerin çocukluk dönemindeki yaşantıları yetişkinlikte olaylara bakış açılarını etkileyebilmektedir. Özellikle olumsuz yaşantılar  ileri yaşlarda bazı psikolojik problemlerin temeli olabilmektedir. Bu sebeple kişilerin sorunları incelenirken çocukluk yaşantıları, ilk anıları göz önüne alınmalıdır. Şema terapi de insanların erken dönem yaşantılarının yetişkinlikte yaşadıkları sorunlar üzerindeki etkilerini incelemektedir. “Şema” kelimesi Yunanca kökenli olup, “karmaşık uyaran ve deneyimler kümesi içinde…

ACABA ÇOCUĞUM “ŞEY” Mİ? ÇOCUKLARDA CİNSEL KİMLİK KARMAŞASI

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. Günümüzde sosyal medyanın hayatımıza çokça girmesi, toplumun değişmesi, kültürel etkileşimin artması, farklı yönelim ve tercihleri olan bireylerin sosyal medyada çokça karşımıza çıkması gibi çeşitli etkenler ailelerde bir korku durumu oluşturdu. Acaba çocuğum şey mi? İsmini bile söylemeye korktuğumuz bu kavram geleneksel Türk ailelerinde kesinlikle konuşulmamakta; ayıp, günah olarak görülmektedir. Cinsel eğitim ve davranışlar yok sayılmaktadır.…

ÜSTÜN ZEKALI BİREYLERİ KAZANMAK

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. “Dehanın yüzde biri ilham, yüzde doksan dokuzu terdir.’’ – Thomas Alva Edison Zekâ, akıl, üstün zekâ veya üstün yetenek gibi kavramlar geçmişten günümüze en çok tartışılan konulardan biri olmuştur. Farklı kültürlerin zekayı algılayış biçimleri değişmekteyken, farklı kuramların da zekayı tanımlamaları değişmektedir. Bu sebeple üstün zekâ da çeşitli tanımlamalara sahip olan ve kültürlere göre farklılık gösteren bir…

PSİKOLOJİYE DAİR: JUNG’UN SÖYLEMLERİ

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. “Çevremizdeki herkes büyük olasılıkla, bizi kendimizi anlayabildiğimizden daha iyi anlar.” Carl Jung Carl Gustav Jung kişinin psikolojik yapısını psişe olarak adlandırmıştır. Jung kuramının merkezine egoyu almıştır, ona göre ego; ben ve benim demektir. Ego kişinin kişiliğinin farkında olduğu yönlerini kapsar. Persona kişinin bilinçli halidir, dışarıdaki kişilere kişiliğin sosyal olarak kabul edilebilir yönünü gösterir. Gölge ise…

ŞEFKAT YORGUNLUĞU

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. Şefkat, insanları acı duyma ya da benzeri sıkıntılı zamanlarda bir arada tutan, değerli ve önemli bir duygudur. Şefkat duygusu empati ve saygıya göre bireyi tek ve özel olarak kabul eder (Korkmaz & Uslu, 2017). Şefkat yorgunluğuna baktığımızda literatüre çok yeni girmiş bir kavramdır. Genellikle yurtdışı kaynaklı araştırmalarda yer almaktadır. Araştırmalar çoğunlukla ‘Öz şefkat’ ve ‘Bilinçli…

İKİ DİLLİ ÇOCUKLARIN DİL GELİŞİMİ

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. İnsanın en çok gelişim gösterdiği dönem çocukluk dönemidir. Bu dönemde çocukların kişilik, duygusal, sosyal, fiziksel, bilişsel ve dil alanlardaki gelişimleri büyük oranda tamamlanır. Bu yazımda dil gelişimi ve iki dilli (iki farklı dil bilen) çocukların dil gelişimi konularını ele alacağım. Çocuğun gelişim alanları hakkında yapılan araştırmaları incelediğimde dil gelişimi daha çok bilişsel gelişim ile birlikte…

Göçün Psikolojik Etkileri

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 2 Dakikadır. İnsanlar geçmişten günümüze birçok sebepten dolayı bulundukları yerden göç etmeyi tercih etmekte veya göç etmek zorunda kalmaktadır. İnsanları göç etmeye yönelten sebeplere örnek olarak yaşam koşullarını iyileştirme umudu, savaş veya mübadele durumlarında zorunlu göç etme, beyin göçü gösterilebilir. Tanım itibariyle göç, bireylerin yaşamlarının tamamını veya bir kısmını geçirmek üzere bir bölgeden başka bir bölgeye hareketliliğini…

Kişiliğin En Büyük Mimarları: Anne ve Baba

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. Kişilik gelişimi ve yapılanmasında temel, çocukluk döneminde atılır! Çocuk yetiştirme anne karnında başlar. Bebekken şekillenir. Anne baba tutumları, anne babanın çocuğunu yetiştirirken kullandığı tutum, davranış ve yöntemlerin bütünüdür. Benimsediğiniz tutum ve davranışlar çocuğunuzun psikolojik gelişimi açısından çok büyük önem taşımaktadır. İşte en sık karşılaştığımız anne baba tutumları ve çocuklar üzerindeki etkileri… ÇOCUK EĞİTİMİ İLE İLGİLİ…

DİNLEME SANATI

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 2 Dakikadır. “Konuşmak bir ihtiyaç ise dinlemek bir sanattır” diyor Van Goethe. Dinlemek bir sanat ise kaçımız sanatçıyız? “Herkes, gerçekten dinleyeni arıyor ama kimse birbirini dinlemiyor” desek belki de günümüz dünyasını özetlemiş oluruz ve buna çok fazla insan itiraz etmez çünkü aynı dertten muzdarip olanların sayısı az değildir. Günlük hayatta konuştuğumuz kişinin bizi dinlemediğine dair örneklere sıklıkla…

Köken Ailenin Önemi ve Genogram Tekniği

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. Her birey, ilk öğrenmelerini edindiği ve yaşamında belirleyiciliği olan bir aileye sahip olarak dünyaya gelmektedir. Hellinger (2010), anne-babaların ilk ve en önemli verici, çocukların ise alıcı olduğunu ve anne-babaların da çocuklarından bir şeyler aldığını belirtmektedir. Ancak bu durumun eşitsizliği ortadan kaldırmadığını sadece biraz yumuşattığını belirterek anne-babaların da bir zamanlar çocuk olduğu için buradaki dengenin, kişilerin…