Month

Ocak 2019

ÇOCUKLARIN ZEKÂYA BAKIŞ AÇISI

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 4 Dakikadır. Rölatif bir kavram olan zekâ hakkında çok çeşitli tanımlamalar yapılmıştır. Tanımlamayı yapanlar genel olarak kendi yaşantılarını temel alarak çeşitli açıklamalar yapmışlardır. Kimisi, bireyin çevreye uyumu üzerinde durarak kişinin çevresine uyumu ile zekâ düzeyi arasında önemli bir ilişki olduğunu söylerken, kimileri de zekâyı öğrenebilme yeteneği olarak ve soyut düşünebilme kabiliyeti olarak tanımlamışlardır. Kadın ve erkekler fiziksel…